2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken BES     Artikel 1 De akte, bedoeld in artikel 48b, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek BES bevat ten minste de volgende gegevens: • a. de naam en de woonplaats van de partijen, met nauwkeurige vermelding van de rechtsvorm waarin de verkoper zijn beroep of bedrijf uitoefent alsmede, indien de verkoper niet zelf de eigenaar is van de in de koop bedoelde onroerende zaak, de naam en de... BWBR0028460
Artikel 2, Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken BES     Artikel 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken BES. BWBR0028460