1.053 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 104, 105, 106   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0007277
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg     Artikel II • 1. Totdat de commissie, bedoeld in het besluit van Onze Minister van 28 april 1989, houdende wijziging Instellingsbeschikking Commissie Zonering Buitenlandse Luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg ( Stcrt . 91 en 96), anders besluit: • a. wordt zij geacht de commissie te zijn, bedoeld in artikel 15 van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen N... BWBR0007277
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg     Artikel III • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. • 2. Artikel I, onderdelen A en B, onder 4 , werkt terug tot en met 19 maart 1993. BWBR0007277
ARTIKEL I, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL I [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.] BWBR0008191
ARTIKEL II, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL II [Wijzigt het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten.] BWBR0008191
ARTIKEL III, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL III [Wijzigt het Besluit vrijwillige verzekering AOW, AWW en AAW.] BWBR0008191
ARTIKEL VI, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL VI [Wijzigt het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering.] BWBR0008191
ARTIKEL VII, Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet     ARTIKEL VII [Wijzigt het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet.] BWBR0008191
  1, 2, 3 ... 104, 105, 106   »