53 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel 1.1, Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet     1 Artikel 1.1 [Wijzigt het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.] BWBR0019289
Artikel 1.2, Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet     2 Artikel 1.2 [Wijzigt het Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten.] BWBR0019289
Artikel 1.3, Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet     3 Artikel 1.3 [Wijzigt het Besluit donorregister.] BWBR0019289
Artikel 1.4, Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet     4 Artikel 1.4 • 1. Het Besluit opheffing contracteerplicht extramurale zorg AWBZ berust met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet op artikel 16b, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten . • 2. I [Wijzigt het Besluit opheffing contracteerplicht extramurale zorg AWBZ.] BWBR0019289
Artikel 1.5, Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet     5 Artikel 1.5 [Wijzigt het Besluit opleidingseisen verpleegkundige.] BWBR0019289
Artikel 1.6, Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet     6 Artikel 1.6 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.] BWBR0019289
Artikel 1.7, Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet     7 Artikel 1.7 [Wijzigt het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering.] BWBR0019289
Artikel 1.8, Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet     8 Artikel 1.8 Het Besluit werkingssfeer maximumtarieven WTG wordt ingetrokken. BWBR0019289
Artikel 1.9, Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet     9 Artikel 1.9 [Wijzigt het Besluit werkingssfeer WTG 1992.] BWBR0019289
Artikel 1.10, Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet     10 Artikel 1.10 [Wijzigt het Besluit zorgaanspraken AWBZ.] BWBR0019289
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »