5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Regeling certificaten groen beroepsonderwijs     Artikel 1 Er is een certificaat verbonden aan de volgende onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties: • a. wettelijke beroepsvereisten gewasbescherming, onderdeel van de kwalificatie Vakbekwaam medewerker teelt, bedoeld in Bijlage 2 van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 ; • b. gewasbescherming B, onderdeel van de kwalificatie Manag... BWBR0032494
Artikel 2, Regeling certificaten groen beroepsonderwijs     Artikel 2 • 1. Het model voor de certificaten als bedoeld in artikel 7.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs , wordt vastgesteld en ingevuld volgens bijlage 1 bij deze regeling. • 2. Het certificaat wordt opgemaakt op een beveiligde papiersoort met de volgende kenmerken: • a. een uniek watermerk; • b. UV-vezels; • c. een vloeiend kleurverloop; ... BWBR0032494
Artikel 3, Regeling certificaten groen beroepsonderwijs     Artikel 3 De certificaten, bedoeld in artikel 1, onderdelen g en h , vermelden de diergroep, bedoeld in artikel 8.6 van de Regeling houders van dieren , waarvoor het onderwijs is genoten. BWBR0032494
Artikel 4, Regeling certificaten groen beroepsonderwijs     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013. BWBR0032494
Artikel 5, Regeling certificaten groen beroepsonderwijs     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling certificaten groen beroepsonderwijs. BWBR0032494