199 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »
Artikel 1, Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de Minister: De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking; • b. het BIO: het Beurzenprogramma voor IO-instituten, bedoeld in het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 20 december 1999, nr DCO/OO-701/99 1 ; • c. FION: De Federatie van Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland. BWBR0011002
Artikel 2, Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten     Artikel 2 Aan de vice-voorzitter van FION wordt mandaat verleend om namens de Minister te besluiten op subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van het BIO. BWBR0011002
Artikel 3, Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten     Artikel 3 In de door gemandateerde te nemen besluiten in het kader van het BIO wordt dit mandaatbesluit aangehaald en wordt in de ondertekening vermeld: ’DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING namens deze De Vice-Voorzitter van de FION (naam)’. BWBR0011002
Artikel 4, Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt. BWBR0011002
Artikel 1, Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de Minister: de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking; • b. het BIO: het Beurzenprogramma voor Internationaal Onderwijsinstituten, bedoeld in het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2000, kenmerk nr DCO/OO-470/00 ; • c. FION: De Federatie van Internationaal Onderwijsinstellingen in ... BWBR0011882
Artikel 1, Mandaatbesluit Aziëfaciliteit     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de Minister: de Minister van Buitenlandse Zaken, • b. de Aziëfaciliteit: de Subsidieregeling Aziëfaciliteit, • c. Senter: het agentschap Senter van het Ministerie van Economische Zaken. BWBR0011045
Artikel 2, Mandaatbesluit Aziëfaciliteit     Artikel 2 • 1. Aan de directeur van Senter wordt mandaat verleend om namens de Minister te besluiten op subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van de Aziëfaciliteit. • 2. Besluiten tot subsidieverlening of besluiten tot weigering van subsidieverlening worden door de gemandateerde slechts genomen na goedkeuring door de Directeur Azië en Oceanië van het Ministerie v... BWBR0011045
Artikel 3, Mandaatbesluit Aziëfaciliteit     Artikel 3 De gemandateerden bezitten de bevoegdheid tot ondermandatering. BWBR0011045
Artikel 4, Mandaatbesluit Aziëfaciliteit     Artikel 4 In de door de gemandateerde te nemen besluiten op grond van de Aziëfaciliteit wordt dit mandaatbesluit aangehaald en wordt in de ondertekening vermeld: ’DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, namens deze ... (functie en naam functionaris )’ BWBR0011045
Artikel 5, Mandaatbesluit Aziëfaciliteit     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt. BWBR0011045
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »