248 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »
Artikel 1, Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma' s     Artikel 1 De Minister voor Jeugd en Gezin verstrekt zonder instemming van de ministerraad geen financiële bijdragen met het oog op de aankoop, totstandkoming dan wel uitzending van een programma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 , indien een zodanig programma inhoudelijk de behandeling van één of meer onderwerpen op het terrein van Jeugd en Gezin tot onderwerp h... BWBR0025496
Artikel 2, Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma' s     Artikel 2 Deze beleidsregel is niet van toepassing op het verstrekken van financiële bijdragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verstrekt of toegezegd. BWBR0025496
Artikel 3, Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma' s     Artikel 3 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0025496
Artikel 4, Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma' s     Artikel 4 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s. BWBR0025496
Artikel 1, Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma's     Artikel 1 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstrekt geen financiële bijdragen met het oog op de aankoop, totstandkoming dan wel uitzending van een programma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 , indien een zodanig programma inhoudelijk de behandeling van één of meer onderwerpen op het terrein van het ministerie tot onderwerp heeft. BWBR0025505
Artikel 2, Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma's     Artikel 2 Deze beleidsregel is niet van toepassing op het verstrekken van financiële bijdragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verstrekt of toegezegd. BWBR0025505
Artikel 3, Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma's     Artikel 3 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0025505
Artikel 4, Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma's     Artikel 4 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s. BWBR0025505
Artikel I, Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid 2014     Artikel I [Wijzigt de Subsidieregeling publieke gezondheid.] BWBR0033954
Artikel II, Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid 2014     Artikel II • 1. Op de subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld op basis van de Subsidieregeling publieke gezondheid is de Subsidieregeling publieke gezondheid van toepassing zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling. • 2. Het eerste lid geldt niet voor de subsidie, bedoeld in artikel 60 van de Subsidieregelin... BWBR0033954
  1, 2, 3 ... 23, 24, 25   »