745 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 73, 74, 75   »
Artikel 1, Instellingsregeling briefstembureaus in verband met Kamerverkiezing     Artikel 1 Bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad, Curaçao, en bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Oranjestad, Aruba, een briefstembureau in te stellen ten behoeve van de op 22 januari 2003 te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. BWBR0014415
Artikel 2, Instellingsregeling briefstembureaus in verband met Kamerverkiezing     Artikel 2 In afwijking van artikel J 1, tweede lid, van de Kieswet vangt de zitting van de briefstembureaus op de dag van de stemming aan om 08.00 uur plaatselijke tijd. BWBR0014415
Artikel 3, Instellingsregeling briefstembureaus in verband met Kamerverkiezing     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0014415
Artikel 1, Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)     Artikel 1 De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 23 mei 2002 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip. BWBR0013544
Artikel 2, Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)     Artikel 2 De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op dinsdag 2 april 2002. BWBR0013544
Artikel 3, Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)     Artikel 3 De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 23 mei 2002 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip. BWBR0013544
Artikel 1, Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2003)     Artikel 1 De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 30 januari 2003 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip. BWBR0014174
Artikel 2, Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2003)     Artikel 2 De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op dinsdag 10 december 2002. BWBR0014174
Artikel 3, Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2003)     Artikel 3 De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 30 januari 2003 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip. BWBR0014174
Artikel 1, Besluit houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal     Artikel 1 De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 30 november 2006 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip. BWBR0020256
  1, 2, 3 ... 73, 74, 75   »