1.597 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 158, 159, 160   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2004], Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2002-2003     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2004] Dit besluit hanteert de definities van de Regeling superheffing 1993, met dien verstande dat onder referentiehoeveelheid wordt verstaan de referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop aan het einde van de heffingsperiode, in voorkomend geval, verhoogd dan wel verlaagd op grond van tijdelijke overdracht als bedoeld in paragraaf 7 van de Regelin... BWBR0015268
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2004], Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2002-2003     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2004] Behoudens het bepaalde in artikel 3 wordt, voor de vaststelling en oplegging van de door de producent voor de heffingsperiode 2002/2003 verschuldigde heffing als bedoeld in artikel 4 Regeling superheffing 1993, de referentiehoeveelheid van de producent verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 19% van de referentiehoeveelheid. BWBR0015268
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2004], Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2002-2003     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2004] Het bepaalde in artikel 2 geldt niet, indien op de producent het bepaalde in artikel 6, lid 3, tweede alinea, Verordening (EG) nr. 1392/2001 van toepassing is. BWBR0015268
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2004], Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2002-2003     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2004] Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2002/2003. BWBR0015268
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005], Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2003-2004     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005] Dit besluit hanteert de definities van de Regeling superheffing en melkpremie 2004 , met dien verstande dat onder referentiehoeveelheid wordt verstaan de individuele referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop aan het einde van de heffingsperiode, in voorkomend geval, verhoogd dan wel verlaagd op grond van tijdelijke overdracht als bedoe... BWBR0017033
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005], Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2003-2004     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005] Behoudens het bepaalde in artikel 3 wordt, in geval van rechtstreekse verkoop, voor de vaststelling en oplegging van de door de producent voor de heffingsperiode 2003/2004 verschuldigde heffing als bedoeld in artikel 2 Regeling superheffing en melkpremie 2004 , de referentiehoeveelheid van de producent verhoogd met een hoeveelheid gelijk aa... BWBR0017033
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005], Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2003-2004     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005] Het bepaalde in artikel 2 geldt niet, indien op de producent het bepaalde in artikel 11, derde lid, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 595/2004 van toepassing is. BWBR0017033
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005], Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2003-2004     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 22-07-2005] Dit besluit wordt aangehaald als Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2003/2004 BWBR0017033
Artikel 1, Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2004-2005     Artikel 1 Dit besluit hanteert de definities van de Regeling superheffing en melkpremie 2004 , met dien verstande dat onder referentiehoeveelheid wordt verstaan de individuele referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop aan het einde van de heffingsperiode, in voorkomend geval, verhoogd dan wel verlaagd op grond van tijdelijke overdracht als bedoeld in artikel 5 van de Regeling sup... BWBR0018599
Artikel 2, Besluit verevening superheffing consumentenleveringen 2004-2005     Artikel 2 Behoudens het bepaalde in artikel 3 wordt, in geval van rechtstreekse verkoop, voor de vaststelling en oplegging van de door de producent voor de heffingsperiode 2004/2005 verschuldigde heffing als bedoeld in artikel 2 Regeling superheffing en melkpremie 2004 , de referentiehoeveelheid van de producent verhoogd met een hoeveelheid gelijk aan 4% van de referentiehoeveelheid. BWBR0018599
  1, 2, 3 ... 158, 159, 160   »