48 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2, 3, 4, 5   »
1. Inleiding, Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen (2000)     Inleiding 1. Inleiding In verband met wijziging van het Formatiebesluit WPO per 1 augustus 2000 is er met ingang van het schooljaar 2000-2001 een nieuw telformulier beschikbaar voor het melden van groeiformatie bij toename van het aantal leerlingen. Groeiformatie wordt toegekend als het aantal leerlingen van een school fors gegroeid is ten opzichte van het leerlingenaantal op de teldatum. Om voor g... BWBR0011402
2. Doelgroep, Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen (2000)     Doelgroep 2. Doelgroep Deze publicatie is bedoeld voor basisscholen die op basis van artikelen 15c en 15c2 van het Formatiebesluit WPO , zoals dat is gepubliceerd in het Staatsblad 2000 nr. 179, aanspraak willen maken op (bijzondere) groeiformatie. Om dit te bereiken moet voor de school een zogeheten ’telformulier voor groeiformatie van basisscholen bij toename van het aantal leerlingen’ worde... BWBR0011402
3. Procedure, Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen (2000)     Procedure 3. Procedure Hieronder wordt de procedure van de leerlingentelling voor (bijzondere) groeiformatie geschetst met daarbij per stap enkele belangrijke aandachtspunten. BWBR0011402
3.1. Indienen telformulier, Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen (2000)     1. Indienen telformulier 3.1. Indienen telformulier Als in de periode 1 augustus tot en met 31 maart van het schooljaar het aantal leerlingen (fors) is gestegen, kan de school mogelijk aanspraak maken op groeiformatie. Indien in de periode 1 april tot en met 31 mei van het schooljaar het aantal leerlingen (extreem) is toegenomen kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op bijzondere groeiformatie. BWBR0011402
Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen (2000)     Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen- • 1. Inleiding In verband met wijziging van het Formatiebesluit WPO per 1 augustus 2000 is er met ingang van het schooljaar 2000-2001 een nieuw telformulier beschikbaar voor het melden van groeiformatie bij toename van het aantal leerlingen. Groeiformatie wordt toegekend als het aantal leerlingen van een school fors gegroeid is te... BWBR0011402
Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen (2000)     Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen- • 1. Inleiding In verband met wijziging van het Formatiebesluit WPO per 1 augustus 2000 is er met ingang van het schooljaar 2000-2001 een nieuw telformulier beschikbaar voor het melden van groeiformatie bij toename van het aantal leerlingen. Groeiformatie wordt toegekend als het aantal leerlingen van een school fors gegroeid is te... BWBR0011402
3.2. Ontvangst bevestigen, Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen (2000)     2. Ontvangst bevestigen 3.2. Ontvangst bevestigen Na ontvangst van het telformulier verstuurt Cƒi binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging aan het bevoegd gezag van de school. Hiermee kan het bevoegd gezag bewaken dat een ingediend telformulier tijdig Cfi heeft bereikt. BWBR0011402
3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT), Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen (2000)     3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) 3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) Na verwerking van het telformulier worden de geregistreerde telgegevens via het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) aan het bevoegd gezag van de school teruggemeld. Dit overzicht dient door het bevoegd gezag gecontroleerd te worden op de juiste verwerking van de telopgave. Als de gegevens op het overzicht juist zijn moet dit overzicht worde... BWBR0011402
3.4. Correcties op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT), Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen (2000)     4. Correcties op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) 3.4. Correcties op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) Eventuele correcties moeten duidelijk herkenbaar worden aangegeven op (een afschrift van) het OGT en binnen 14 dagen na de verzenddatum aan Cƒi worden verzonden. Bedoelde verzenddatum is vermeld op het OGT. BWBR0011402
3.5. Toekenning, Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen (2000)     5. Toekenning 3.5. Toekenning Na verwerking van (een correctie op) een groeitelling wordt automatisch groeiformatie toegekend als het aantal leerlingen leidt tot een verhoging van de formatie. Als dit het geval is, ontvangt het bevoegd gezag van de school na de verwerking van de groeitelling een formatieoverzicht waarop de toename van de formatie zichtbaar is. Wanneer op het telformulier is aangekruist dat h... BWBR0011402
  1, 2, 3, 4, 5   »