52 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Inleiding, Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     Inleiding Sinds 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de Wet arbeid en zorg recht om deel te nemen aan een levensloopregeling. Voor ambtenaren van de sector Rijk is de uitvoering van die wet geregeld in de Levensloopregeling rijkspersoneel , die op 1 januari 2006 in werking is getreden (Stcrt. 2005, 222). In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van de CAO ... BWBR0020803
1. Pensioenopbouw tijdens levensloopverlof, Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     Pensioenopbouw tijdens levensloopverlof 1. Pensioenopbouw tijdens levensloopverlof BWBR0020803
Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     3.1/{GELDIGHEIDS_DATUM}" class="wetsverwijzing" bwbId="BWBR0018979" wetsElement="Hoofdstuk3_33_Artikel331">Artikel 3.3.1 van de Levensloopregeling rijkspersoneel • Inleiding Sinds 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de Wet arbeid en zorg recht om deel te nemen aan een levensloopregeling. Voor ambtenaren van de sector Rijk is de uitvoering van die wet geregeld in de Levensloopregeling rijkspersoneel , die op 1 januari 2006 in werking is getreden (Stcrt. 2005, 222). In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van... BWBR0020803
Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     • Inleiding Sinds 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de Wet arbeid en zorg recht om deel te nemen aan een levensloopregeling. Voor ambtenaren van de sector Rijk is de uitvoering van die wet geregeld in de Levensloopregeling rijkspersoneel , die op 1 januari 2006 in werking is getreden (Stcrt. 2005, 222). In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van... BWBR0020803
Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     • Inleiding Sinds 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de Wet arbeid en zorg recht om deel te nemen aan een levensloopregeling. Voor ambtenaren van de sector Rijk is de uitvoering van die wet geregeld in de Levensloopregeling rijkspersoneel , die op 1 januari 2006 in werking is getreden (Stcrt. 2005, 222). In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van... BWBR0020803
Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     • Inleiding Sinds 1 januari 2006 heeft een werknemer op grond van de Wet arbeid en zorg recht om deel te nemen aan een levensloopregeling. Voor ambtenaren van de sector Rijk is de uitvoering van die wet geregeld in de Levensloopregeling rijkspersoneel , die op 1 januari 2006 in werking is getreden (Stcrt. 2005, 222). In de loop van 2006 is, onder meer naar aanleiding van... BWBR0020803
2. Overgeschreven vakantie-uren als bron, Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     Overgeschreven vakantie-uren als bron 2. Overgeschreven vakantie-uren als bron In de op 18 januari 2006 afgesloten Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006 is afgesproken dat ook de uit voorgaande jaren overgeboekte vakantie-uren mogen worden aangewend voor levensloopsparen. Om die uren in te kunnen zetten is het nodig dat ze op geld worden gewaardeerd. De vergoeding voor ieder overgeboekt uur vakantie waarmee de aans... BWBR0020803
3. Gewijzigde aanvraagprocedure bij deelname aan de levensloopregeling, Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     Gewijzigde aanvraagprocedure bij deelname aan de levensloopregeling 3. Gewijzigde aanvraagprocedure bij deelname aan de levensloopregeling Ten behoeve van de uitvoering van de Levensloopregeling rijkspersoneel is geprobeerd om met verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen op centraal niveau werkafspraken te maken. Dit is niet gelukt. Gevolg hiervan is dat het wijzigingsformulier vervalt en de banken de in het aanvraagformulier voor deelname aan d... BWBR0020803
4. Loonbegrip, Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     Loonbegrip 4. Loonbegrip Voor de levensloopregeling geldt dat een werknemer per jaar maximaal 12% van zijn loon in dat jaar mag sparen. Volgens paragraaf 19.2.1van het Handboek loonheffingen 2006 moet die 12% berekend worden over het loon van kolom 6 van de loonstaat. Volgens de Belastingdienst mag het loon voor de levensloopregeling echter ook het fiscale loon zijn, verhoogd met ingehouden bijdragen van ... BWBR0020803
5. Sparen door ambtenaren in de leeftijd van 51 tot 56 jaar, Circulaire Wijzigingen op de Levensloopregeling rijkspersoneel     Sparen door ambtenaren in de leeftijd van 51 tot 56 jaar 5. Sparen door ambtenaren in de leeftijd van 51 tot 56 jaar Met nadruk wordt er nogmaals op gewezen dat de in de Levensloopregeling rijkspersoneel geboden mogelijkheid om meer te sparen dan 12% van het loon niet geldt voor elke ambtenaar tussen de 51 en 56 jaar maar uitsluitend voor ambtenaren die zijn geboren in de jaren 1950 tot en met 1954. Voorts wordt opgemerkt dat, in tegenstelling ... BWBR0020803
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »