65 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel I, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel I [Wijzigt het Besluit be√ędiging en vergoeding buitengriffiers en waarnemend griffiers.] BWBR0015836
Artikel II, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel II [Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren.] BWBR0015836
Artikel III, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel III [Wijzigt het Besluit buitengewone rechtspleging.] BWBR0015836
Artikel IV, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel IV [Wijzigt het Besluit financiering rechtspraak.] BWBR0015836
Artikel V, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel V [Wijzigt het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen.] BWBR0015836
Artikel VI, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel VI [Wijzigt het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren.] BWBR0015836
Artikel VII, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel VII [Wijzigt het Besluit orde van dienst gerechten.] BWBR0015836
Artikel VIII, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel VIII [Wijzigt het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996.] BWBR0015836
Artikel IX, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel IX [Wijzigt het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak.] BWBR0015836
Artikel X, Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie     Artikel X [Wijzigt het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren.] BWBR0015836
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »