60 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
ARTIKEL I. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL) ARTIKEL I. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RIJKSPERSONEEL) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel.] BWBR0008814
ARTIKEL II. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL) ARTIKEL II. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING POLITIEPERSONEEL) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening politiepersoneel.] BWBR0008814
ARTIKEL III. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN) ARTIKEL III. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING RECHTERLIJKE AMBTENAREN) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening rechterlijke ambtenaren.] BWBR0008814
ARTIKEL IV. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING ONDERWIJS EN ONDERWIJSPERSONEEL), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING ONDERWIJS EN ONDERWIJSPERSONEEL) ARTIKEL IV. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING ONDERWIJS EN ONDERWIJSPERSONEEL) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderwijspersoneel.] BWBR0008814
ARTIKEL V. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING DEFENSIEPERSONEEL), Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING DEFENSIEPERSONEEL) ARTIKEL V. (DE REGELING ZIEKTEKOSTENVOORZIENING DEFENSIEPERSONEEL) [Bevat de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel.] BWBR0008814
ARTIKEL VI, Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     ARTIKEL VI De Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel wordt ingetrokken. BWBR0008814
ARTIKEL VII, Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen     ARTIKEL VII Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0008814
Artikel I. Primair onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2004     Primair onderwijs Artikel I. Primair onderwijs De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Aanvullende regeling materiële bekostiging basisscholen voor het schooljaar 1997–1998; • b. Aanvullende regeling materiële bekostiging scholen voor basisonderwijs; • c. Beschikking Stuurgroep Emancipatiebeleid Onderwijs; • d. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetensch... BWBR0017727
Artikel II. Voortgezet onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2004     Voortgezet onderwijs Artikel II. Voortgezet onderwijs De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs; • b. Aanwijzing domeinen en centraal examen maatschappijleer havo, examenjaar 2000; • c. Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998; • d. Beper... BWBR0017727
Artikel III. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, OCW-intrekkingsregeling 2004     Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Artikel III. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 15 september 1970, nr. U147463 tot instelling commissie vormings-, en ontwikkelingswerk van volwassenen (Stcrt.182); • b. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 15 oktober ... BWBR0017727
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »