1.088 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 107, 108, 109   »
Artikel 1, Besluit ongeregeld luchtvervoer     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder ongeregeld vervoer: vluchten die niet onder een bilaterale luchtvaartovereenkomst vallen tenzij in een dergelijke overeenkomst daarover anderszins is bepaald. BWBR0002965
Artikel 2, Besluit ongeregeld luchtvervoer     Artikel 2 Dit besluit is van toepassing op alle vluchten in ongeregeld vervoer door luchtvaartmaatschappijen in, naar of uit Nederland of met Nederland als tussenstation uit of naar landen niet behorende tot de Europese Unie. BWBR0002965
Artikel 3, Besluit ongeregeld luchtvervoer     Artikel 3 Voor zover bij internationale overeenkomst niet anders is bepaald mogen vluchten in ongeregeld vervoer slechts worden uitgevoerd krachtens een daartoe strekkende toestemming door Onze Minister aan de betrokken luchtvaartmaatschappij. BWBR0002965
Artikel 4, Besluit ongeregeld luchtvervoer     Artikel 4 Het bepaalde in artikel 3 geldt niet, indien door Onze Minister daarvan ontheffing is verleend. BWBR0002965
Artikel 6, Besluit ongeregeld luchtvervoer     Artikel 6 Bij het beslissen op een aanvraag voor ongeregeld luchtvervoer wordt in ieder geval rekening gehouden met: • a. het mogelijke negatieve effect van ongeregeld vervoer op de rentabiliteit van een reeds bestaande geregelde vlucht naar dezelfde bestemming; • b. het belang van de gebruikers bij een aan hun behoefte aangepast ongeregeld vervoer tegen een zo laag mogelijke prij... BWBR0002965
Artikel 7, Besluit ongeregeld luchtvervoer     Artikel 7 Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot het uitvoeren van vluchten als bedoeld in artikel 2 . BWBR0002965
Artikel 12, Besluit ongeregeld luchtvervoer     Artikel 12 Dit besluit kan worden aangeduid als "Besluit ongeregeld luchtvervoer". BWBR0002965
Artikel 13, Besluit ongeregeld luchtvervoer     Artikel 13 Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het is geplaatst. BWBR0002965
Artikel 1. Toepassing, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Toepassing Artikel 1. Toepassing De uitoefening van de bevoegdheden van dit besluit geschiedt door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. BWBR0003404
Artikel 2. Uitvoeren van vluchten, Besluit beperking geluidhinder luchtvaartuigen     Uitvoeren van vluchten Artikel 2. Uitvoeren van vluchten Met betrekking tot het uitvoeren van vluchten worden door Onze Minister voorschriften gegeven ter beperking van de geluidhinder door luchtvaartuigen. BWBR0003404
  1, 2, 3 ... 107, 108, 109   »