2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
I. Inleiding, Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001     Inleiding I. Inleiding Sinds 1 januari 2000 zijn de mogelijkheden ziektekosten in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel (Zvr) genormeerd tot: • 1. de premie voor een ziektekostenverzekering, gebonden aan een maximum; • 2. de wettelijke bijdragen MOOZ en WTZ; • 3. de bedragen die de betrokkene zelf betaalt o... BWBR0012419
II. Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001, Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001     Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001 II. Maximum ziektekostenpremie per 1 januari 2001 Het bedrag van de ziektekostenpremie dat maximaal in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de tegemoetkoming op basis van de Zvr is per 1 januari 2001: • a. voor (mede-)betrokkenen van 65 jaar en ouder (artikel 7, tweede lid, onder a, Zvr): f 276,10 (€ 125,29) per maand; • b. voor (mede-)betrokkenen jonger dan 65 j... BWBR0012419