3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)     Artikel 1 De taak inhoudende het bevorderen van de beveiliging van verbindingen voor zover deze was opgedragen aan het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, wordt overgebracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. BWBR0011958
Artikel 2, Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)     Artikel 2 Binnen het kader van zijn wettelijke taak wordt de Binnenlandse Veiligheidsdienst belast met het uitvoeren van de in artikel 1 bedoelde taak. BWBR0011958
Artikel 3, Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. BWBR0011958