678 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 66, 67, 68   »
Artikel 1, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 1 Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet , de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen , de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW , de Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen , de Regeling tege... BWBR0035096
Artikel 2, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 2 Het Besluit Beleidsregels SVB 2011 (Stcrt. 2011, nr. 15239) en het Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012 (Strcrt. 2012, nr. 17507) worden ingetrokken. BWBR0035096
Artikel 3, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0035096
Artikel 4, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2013. BWBR0035096
Artikel 1, Besluit Beleidsregels SVB 2014     Artikel 1 Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet , de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen , de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW , de Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen , de Regeling tege... BWBR0036161
Artikel 2, Besluit Beleidsregels SVB 2014     Artikel 2 [Wijzigt het Besluit Beleidsregels SVB 2013.] BWBR0036161
Artikel 3, Besluit Beleidsregels SVB 2014     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0036161
Artikel 4, Besluit Beleidsregels SVB 2014     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2014. BWBR0036161
Artikel 1. Begripsbepalingen, Besluit advisering beschut werk     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: • – college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Participatiewet ; • – persoon: inwoner, bedoeld in artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet ; • – Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringe... BWBR0035947
Artikel 2. advies, Besluit advisering beschut werk     advies Artikel 2. advies • 1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht op verzoek van het college de werkzaamheden, bedoeld in artikel 10b, tweede lid, van de Participatiewet , en adviseert het college hierover. • 2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen brengt het advies uit, uiterlijk acht weken nadat het een verzoek van het college hiertoe heeft ontvan... BWBR0035947
  1, 2, 3 ... 66, 67, 68   »