168 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »
1. Bezoldiging commissaris van de Koningin, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin     Bezoldiging commissaris van de Koningin 1. Bezoldiging commissaris van de Koningin De bezoldiging van commissarissen van de Koningin wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. Onlangs is de CAO voor de sector Rijk vastgesteld. Dit heeft niet geleid tot een salarisverhoging. Dat houdt in dat u uitgaat van de bezoldiging die is vastgesteld per 1 mei 2003. BWBR0018405
2. Eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin     Eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin 2. Eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin Op grond van artikel 4a van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning ontvangt de commissaris een eindejaarsuitkering overeenkomstig de regels die te dien aanzien voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld. De procentuele eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1 januari 2004 structureel verhoogd van 0,4% naar 0,8%.... BWBR0018405
3. Eénmalige uitkering commissaris van de Koningin, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin     Eénmalige uitkering commissaris van de Koningin 3. Eénmalige uitkering commissaris van de Koningin In artikel 3, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning is bepaald dat, als aan het personeel in de sector Rijk een éénmalige uitkering wordt toegekend de commissaris een uitkering op dezelfde voet ontvangt. Voor het personeel in de sector Rijk is het volgende overeengekomen. In verband met de gestegen ziektek... BWBR0018405
4. Bezoldiging gedeputeerden, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin     Bezoldiging gedeputeerden 4. Bezoldiging gedeputeerden Op grond van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is de bezoldiging van gedeputeerden gerelateerd aan het maximum van schaal 17 van het BBRA 1984. Onlangs is de CAO voor de sector Rijk vastgesteld. Dit heeft niet geleid tot een salarisverhoging. Dat houdt in dat u uitgaat van de bezoldiging die is vastgesteld per 1 mei 2003. BWBR0018405
5. Eindejaarsuitkering gedeputeerden, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin     Eindejaarsuitkering gedeputeerden 5. Eindejaarsuitkering gedeputeerden Op grond van artikel 4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden ontvangt de gedeputeerde een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld. De procentuele eindejaarsuitkering wordt voor het personeel in de sector Rijk met ingang van 1 januari 2004 structureel verho... BWBR0018405
6. Eénmalige uitkering gedeputeerden, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin     Eénmalige uitkering gedeputeerden 6. Eénmalige uitkering gedeputeerden In artikel 4, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is bepaald, dat, als aan het personeel in de sector Rijk een éénmalige uitkering wordt toegekend, de gedeputeerden een uitkering op gelijke voet ontvangt. Voor het personeel in de sector Rijk is het volgende overeengekomen. In verband met de gestegen ziektekostenpremies in 2004 wordt... BWBR0018405
7. Vergoeding werkzaamheden statenleden, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin     Vergoeding werkzaamheden statenleden 7. Vergoeding werkzaamheden statenleden In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is bepaald dat het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden van statenleden per 1 januari van elk jaar worden herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafg... BWBR0018405
8. Vergoeding commissieleden, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin     Vergoeding commissieleden 8. Vergoeding commissieleden In artikel 13 juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is het bedrag bepaald van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand sept... BWBR0018405
9. Informatie op internet, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen van de Koningin     Informatie op internet 9. Informatie op internet Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers. BWBR0018405
1. Bezoldiging commissaris van de Koningin, Circulaire bezoldiging commissaris van de Koningin, vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, commissieleden, leden gedeputeerde staten en gevolgen Zorgverzekeringswet     Bezoldiging commissaris van de Koningin 1. Bezoldiging commissaris van de Koningin De bezoldiging van commissarissen van de Koningin wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. De laatste algemene salarisverhoging daarvan was in mei 2003. Indien er een volgende wijziging van het salaris wordt vastgesteld, wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de commissa... BWBR0019158
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »