166 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »
1. Bezoldiging burgemeesters, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden     Bezoldiging burgemeesters 1. Bezoldiging burgemeesters De bezoldiging van burgemeesters wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. Onlangs is de CAO voor de sector Rijk vastgesteld. Dit heeft niet geleid tot een salarisverhoging. Dat houdt in dat u uitgaat van de bezoldiging die is vastgesteld per 1 mei 2003. BWBR0018383
2. Eindejaarsuitkering burgemeesters, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden     Eindejaarsuitkering burgemeesters 2. Eindejaarsuitkering burgemeesters Op grond van artikel 15a, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters hebben burgemeesters recht op een eindejaarsuitkering waarvan de hoogte in de Staatscourant bekend wordt gemaakt. Deze circulaire wordt in de Staatscourant gepubliceerd. De procentuele eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1 januari 2004 structureel verhoogd van 0,4% naa... BWBR0018383
3. Eénmalige uitkering burgemeesters, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden     Eénmalige uitkering burgemeesters 3. Eénmalige uitkering burgemeesters In artikel 8, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters is bepaald dat indien aan het personeel in de sector Rijk een éénmalige uitkering wordt toegekend, de burgemeester een uitkering op gelijke voet ontvangt. Voor het personeel in de sector Rijk is het volgende overeengekomen. In verband met de gestegen ziektekostenpremies in 2004 wordt... BWBR0018383
4. Vergoedingen wethouders, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden     Vergoedingen wethouders 4. Vergoedingen wethouders De vergoeding van wethouders wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. Onlangs is de CAO voor de sector Rijk vastgesteld. Dit heeft niet geleid tot een salarisverhoging. Dat houdt in dat u uitgaat van de bezoldiging die is vastgesteld per 1 mei 2003. BWBR0018383
5. Eindejaarsuitkering wethouders, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden     Eindejaarsuitkering wethouders 5. Eindejaarsuitkering wethouders Op grond van artikel 3, derde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders hebben wethouders recht op een eindejaarsuitkering. De procentuele eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1 januari 2004 structureel verhoogd van 0,4% naar 0,8%. Dat houdt in dat u vanaf 1 januari 2004 (dus met terugwerkende kracht) een structurele procentuele eindejaarsuitkering... BWBR0018383
6. Eénmalige uitkering wethouders, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden     Eénmalige uitkering wethouders 6. Eénmalige uitkering wethouders In artikel 3, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders is bepaald dat indien aan het personeel in de sector Rijk een éénmalige uitkering wordt toegekend, de wethouder een uitkering op gelijke voet ontvangt. Voor het personeel in de sector Rijk is het volgende overeengekomen. In verband met de gestegen ziektekostenpremies in 2004 wordt de werkg... BWBR0018383
7. Vergoeding raadsleden, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden     Vergoeding raadsleden 7. Vergoeding raadsleden In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor werkzaamheden voor raadsleden per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. Het indexcijfer... BWBR0018383
8. Vergoeding bijwonen vergaderingen commissieleden, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden     Vergoeding bijwonen vergaderingen commissieleden 8. Vergoeding bijwonen vergaderingen commissieleden In artikel 14, eerste lid , juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is bepaald dat de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maa... BWBR0018383
9. Informatie op internet, Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden     Informatie op internet 9. Informatie op internet Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers. BWBR0018383
1. Vergoedingen wethouders, Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet     Vergoedingen wethouders 1. Vergoedingen wethouders De vergoeding van wethouders wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. De laatste algemene salarisverhoging daarvan was in mei 2003. Indien er een volgende wijziging van het salaris wordt vastgesteld, wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de vergoeding van wethouders. Het bovenstaande houdt in dat u voora... BWBR0019162
  1, 2, 3 ... 15, 16, 17   »