8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1. begripsbepalingen, Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO     begripsbepalingen Artikel 1. begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • • ‘centrale eindtoets’: de centrale eindtoets, bedoeld in artikel 9b, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs of artikel 18b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra ; • • ’voorzitter’: de voorzitter van het College voor Toetsen en Examens; • • ’vaststellingscommissie... BWBR0036102
Artikel 2. beoordelingsnormen, Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO     beoordelingsnormen Artikel 2. beoordelingsnormen De vaststellingscommissie van het desbetreffende domein van de centrale eindtoets stelt bij het vaststellen naast de toetsopgave de beoordelingsnorm vast, zijnde het correcte antwoord; bij een meerkeuzevraag de antwoordsleutel. BWBR0036102
Artikel 3. scores, Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO     scores Artikel 3. scores Toekenning van scorepunten vindt plaats middels geautomatiseerde verwerking van het gemaakte digitale werk door de toekenning van score 1 bij een correct antwoord en de toekenning van score 0 bij een fout antwoord. BWBR0036102
Artikel 4. neutraliseren opgave, Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO     neutraliseren opgave Artikel 4. neutraliseren opgave De voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, kan, de voorzitter van de betreffende vaststellingscommissie gehoord, beslissen dat één of meer opgaven worden geneutraliseerd. BWBR0036102
Artikel 5. omzetting score naar standaardscore, Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO     omzetting score naar standaardscore Artikel 5. omzetting score naar standaardscore De omzetting van score naar standaardscore geschiedt op de in de bijlage bij deze regeling vastgestelde wijze. BWBR0036102
Artikel 6. bekendmaking, Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO     bekendmaking Artikel 6. bekendmaking De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0036102
Artikel 7. inwerkingtreding, Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO     inwerkingtreding Artikel 7. inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. BWBR0036102
Artikel 8. citeertitel, Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO     citeertitel Artikel 8. citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordelingsnormen en de bijbehorende scores centrale eindtoets PO. BWBR0036102