6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Regeling bestrijding boktor     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. Minister: Minister van Economische Zaken; • b. het schadelijke organisme: Anoplophora chinensis (Forster); • c. gevoelige planten: voor opplant bestemde planten met een stam- of wortelhalsdiameter van tenminste 1 centimeter op het dikste punt, met uitzondering van zaden, van Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp.,... BWBR0015475
Artikel 11a, Regeling bestrijding boktor     Artikel 11a • 1. De gevoelige planten, van oorsprong uit de afgebakende gebieden in de Europese Unie, mogen alleen binnen de Europese Unie worden vervoerd indien zij voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in punt 1 van sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. • 2. Gevoelige planten die niet zijn geteeld in afgebakende gebieden, maar in een afgebakend gebie... BWBR0015475
Artikel 11ab, Regeling bestrijding boktor     Artikel 11ab • 1. In een afgebakend gebied worden, in een zone met een straal van 100 meter rond planten besmet met het schadelijke organisme, geen nieuwe gevoelige planten opgeplant in de open lucht. • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op productieplaatsen als bedoeld in sectie 2 van bijlage I van uitvoeringsbesluit nr. 2012/138/EU. BWBR0015475
Artikel 11c, Regeling bestrijding boktor     Artikel 11c • 1. Het is verboden materiaal van in bijlage III opgenomen waardplanten met een doorsnede groter dan 2,5 centimeter, afkomstig van in het in bijlage IV beschreven buffergebied Anoplophora glabripennis (Motschulsky) te vervoeren of te bewerken, tenzij met voorafgaande toestemming van de Minister met het oog op de vernietiging van het materiaal. • 2. Het is... BWBR0015475
Artikel 12, Regeling bestrijding boktor     Artikel 12 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bestrijding boktor. BWBR0015475
Artikel 13, Regeling bestrijding boktor     Artikel 13 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0015475