20 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Regeling parlementair en extern onderzoek     Artikel 1 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: • a. onderzoek: een onderzoek door of voor de Kamer op basis van een besluit door de Kamer, • b. parlementair onderzoek: onderzoek door de Kamer, • c. extern onderzoek: onderzoek voor de Kamer. • 2. Er zijn vier vormen van onderzoek: • a. parlementair onderzoek door een enquêtecommissie als bedoeld... BWBR0024414
Artikel 2, Regeling parlementair en extern onderzoek     Artikel 2 Bij parlementair onderzoek draagt de Kamer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek. De Kamer legt de uitvoering van parlementair onderzoek in handen van een door de Kamer in te stellen enquêtecommissie of tijdelijke commissie. Waar in deze regeling sprake is van een tijdelijke commissie wordt een tijdelijke commissie zonder enquêtebevoegdheden bedoeld. BWBR0024414
Artikel 3, Regeling parlementair en extern onderzoek     Artikel 3 Bij extern onderzoek is de uitvoerder verantwoordelijk voor de uitvoering en de uitkomsten. BWBR0024414
Artikel 4, Regeling parlementair en extern onderzoek     Artikel 4 • 1. Door een of meer leden of een commissie wordt een onderzoeksvoorstel opgesteld. • 2. Het onderzoeksvoorstel bevat in ieder geval: • a. de aanleiding voor het onderzoek, • b. een vastomlijnde onderzoeksvraag en een opsplitsing daarvan in deelvragen, • c. een indicatie van de kosten van het onderzoek, • d. een indicatie van de tijdsduur va... BWBR0024414
Artikel 5, Regeling parlementair en extern onderzoek     Artikel 5 Een voorstel om de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek uit te voeren geldt als een voorstel voor onderzoek, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder d . BWBR0024414
Artikel 6, Regeling parlementair en extern onderzoek     Artikel 6 Het onderzoeksvoorstel wordt aan het Presidium gezonden. Het Presidium behandelt het onderzoeksvoorstel en geeft de Kamer hierover advies. BWBR0024414
Artikel 7, Regeling parlementair en extern onderzoek     Artikel 7 De Kamer besluit over het voorstel. BWBR0024414
Artikel 8, Regeling parlementair en extern onderzoek     Artikel 8 Nadat de Kamer tot het instellen van een parlementair onderzoek heeft besloten, draagt zij de uitvoering op aan een in te stellen enquêtecommissie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a , dan wel een tijdelijke commissie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b . In beide gevallen wordt de commissie samengesteld conform artikel 25 van het Reglement van Orde . De ... BWBR0024414
Artikel 9, Regeling parlementair en extern onderzoek     Artikel 9 • 1. De bevoegdheden van een enquêtecommissie zijn omschreven in de Wet op de parlementaire enquête 2008 . • 2. De bevoegdheden van een tijdelijke commissie zijn de bevoegdheden genoemd in artikel 27 van het Reglement van Orde . • 3. Bij onderzoek voor de Kamer door derden gelden geen bijzondere bevoegdheden. BWBR0024414
Artikel 10, Regeling parlementair en extern onderzoek     Artikel 10 De tijdelijke commissie heeft de bevoegdheid hoorzittingen te houden conform artikel 27 van het Reglement van Orde . Rijksambtenaren worden conform artikel 29 van het Reglement van Orde uitgenodigd door tussenkomst van de desbetreffende minister. De tijdelijke commissie kan geen medewerking afdwingen van derden. BWBR0024414
  1, 2   »