6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1. Aanwijzing vwo, Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009     Aanwijzing vwo Artikel 1. Aanwijzing vwo Bij de centrale examens vwo van 2008 respectievelijk 2009 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 1 . BWBR0024728
Artikel 2. Aanwijzing havo, Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009     Aanwijzing havo Artikel 2. Aanwijzing havo Bij de centrale examens havo van 2008 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 2 . BWBR0024728
Artikel 3. Keuzedomeinen centraal examen, Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009     Keuzedomeinen centraal examen Artikel 3. Keuzedomeinen centraal examen Bij de centrale examens van 2007, 2008 en 2009 heeft het centraal examen betrekking op de Domeinen zoals genoemd in bijlage 3 . BWBR0024728
Artikel 4. Inwerkingtreding, Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009     Inwerkingtreding Artikel 4. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006 BWBR0024728
Artikel 5. Bekendmaking, Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009     Bekendmaking Artikel 5. Bekendmaking Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast wordt zij geplaatst op de internetsite www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. BWBR0024728
Artikel 6. Citeertitel, Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009     Citeertitel Artikel 6. Citeertitel Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009. BWBR0024728