1.118 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 110, 111, 112   »
Artikel 1, Beleidsregel weggedrag     Artikel 1 Deze beleidsregel is van toepassing op de behandeling van aanvragen voor nationale kleine serie typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen van voertuigen, als bedoeld in de artikelen 22 respectievelijk 26 van de Wegenverkeerswet 1994 , voorzover het gaat om de voertuigcategorieën personenauto, bedrijfsauto, bus, motorfiets, bromfiets en driewielig motorrijtuig. BWBR0029585
Artikel 2, Beleidsregel weggedrag     Artikel 2 De Dienst Wegverkeer voert een weggedragtest uit: • a. indien de technisch toegestane maximummassa voertuig en/of de technisch toegestane maximumlast onder de as of assen van het oorspronkelijke voertuig wordt verhoogd; • b. indien het zwaartepunt van het voertuig dusdanig hoger komt te liggen dat dit een nadelig effect kan hebben op het weggedrag; • c. indien de ... BWBR0029585
Artikel 3, Beleidsregel weggedrag     Artikel 3 Deze beleidsregel treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de toevoeging van technische eisen met betrekking tot de toelating van elektrisch aangedreven en hybride elektrische voertuigen tot het Nederlandse verkeer en in verband met de toevoeging van nationale toelatingseis... BWBR0029585
Artikel 4, Beleidsregel weggedrag     Artikel 4 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel weggedrag. BWBR0029585
Artikel 1. Definities, Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten     Definities Artikel 1. Definities Voor de toepassing van deze beleidsregel worden de begripsbepalingen van de Regeling voertuigen overgenomen. Voorts wordt verstaan onder: • a. ballasttrekker: een voertuig van de categorie N waarbij uit het kentekenbewijs blijkt dat het voertuig is ingericht voor trekker en vrachtwagen, en waarbij het voertuig minimaal is voorzien van 3 assen, waarvan ten mins... BWBR0032805
Artikel 2. Toepassingsgebied, Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten     Toepassingsgebied Artikel 2. Toepassingsgebied Deze beleidsregel is van toepassing op de behandeling van aanvragen voor een ontheffing gerelateerd voertuigdocument welke noodzakelijk is ten behoeve van de aanvraag van een kenteken als bedoeld in artikel 48, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 , of de aanvraag en het gebruik van een ontheffing als bedoeld in artikel 149a, tweede lid van de Wegenverkeers... BWBR0032805
Artikel 3. Soorten ontheffing gerelateerde documenten, Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten     Soorten ontheffing gerelateerde documenten Artikel 3. Soorten ontheffing gerelateerde documenten • 1. De ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten worden onderscheiden in: • a. Principeakkoord. • b. Ontheffingsattest. • c. SERT document. BWBR0032805
Artikel 4. Aanvragen van de ontheffing gerelateerde documenten, Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten     Aanvragen van de ontheffing gerelateerde documenten Artikel 4. Aanvragen van de ontheffing gerelateerde documenten • 1. De aanvrager van een ontheffing gerelateerd document dient zijn aanvraag te doen op het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde model aanvraagformulier. • 2. Het aanvraagformulier wordt schriftelijk beschikbaar gesteld. BWBR0032805
Artikel 5. Wijze van indienen van de aanvraag, Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten     Wijze van indienen van de aanvraag Artikel 5. Wijze van indienen van de aanvraag Indiening van aanvragen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. BWBR0032805
Artikel 6. Intrekken van de aanvraag, Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten     Intrekken van de aanvraag Artikel 6. Intrekken van de aanvraag Een aanvraag kan uitsluitend schriftelijk door de indiener worden ingetrokken. BWBR0032805
  1, 2, 3 ... 110, 111, 112   »