2 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
A. Eisen voor registratie als deskundige Forensische Toxicologie, Registratie-eisen en toetsingsprocedure 004.1 Forensische Toxicologie – versie 2.0     Eisen voor registratie als deskundige Forensische Toxicologie A. Eisen voor registratie als deskundige Forensische Toxicologie De algemene eisen van het tweede lid van artikel 12 Brdis zijn in onderstaande tekst letterlijk opgenomen (in cursief) met verwijzing naar hun respectieve aanduiding van de subleden. Bij elke algemene eis volgen de nadere, specifieke eisen voor het deskundigheidsgebied Forensische Toxicologie. Wanneer geen nadere specificaties... BWBR0034740
B. Toetsingsprocedure voor deskundigen Forensische Toxicologie, Registratie-eisen en toetsingsprocedure 004.1 Forensische Toxicologie – versie 2.0     Toetsingsprocedure voor deskundigen Forensische Toxicologie B. Toetsingsprocedure voor deskundigen Forensische Toxicologie Om te beoordelen of een aanvrager voldoet aan de eisen voor Forensische Toxicologie en in aanmerking komt voor registratie in het register schrijft het College NRGD een toetsingsprocedure voor die bestaat uit verplichte en optionele elementen. De toetsingsadviescommissies hebben een discretionaire bevoegdheid te bepalen of en zo ja,... BWBR0034740