219 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »
Artikel 1. Begripsomschrijving, Besluit tegemoetkoming AOW-ers     Begripsomschrijving Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder tegemoetkoming: de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 33b van de Algemene Ouderdomswet . BWBR0019386
Artikel 2. Hoogte tegemoetkoming, Besluit tegemoetkoming AOW-ers     Hoogte tegemoetkoming Artikel 2. Hoogte tegemoetkoming • 1. De tegemoetkoming bedraagt € 33,09 per maand. • 2. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 . • 3. Van het aangepaste bedrag en de dag waarop deze aanpassing plaatsvindt, wordt door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede... BWBR0019386
Artikel 3. Betaling tegemoetkoming, Besluit tegemoetkoming AOW-ers     Betaling tegemoetkoming Artikel 3. Betaling tegemoetkoming De betaling van de tegemoetkoming geschiedt maandelijks tezamen met de betaling van het ouderdomspensioen. BWBR0019386
Artikel 4. Wijziging van het Besluit voorzieningen Remigratiewet , Besluit tegemoetkoming AOW-ers     Wijziging van het Besluit voorzieningen Remigratiewet Artikel 4. Wijziging van het Besluit voorzieningen Remigratiewet [Wijzigt het Besluit voorzieningen Remigratiewet.] BWBR0019386
Artikel 5. Inwerkingtreding, Besluit tegemoetkoming AOW-ers     Inwerkingtreding Artikel 5. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Alge... BWBR0019386
Artikel 6. Citeertitel, Besluit tegemoetkoming AOW-ers     Citeertitel Artikel 6. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tegemoetkoming AOW-ers. BWBR0019386
Artikel I, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel I [Wijzigt het Besluit inburgering.] BWBR0031883
Artikel II, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel II [Wijzigt het Besluit op de huurtoeslag.] BWBR0031883
Artikel III, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel III [Wijzigt het Besluit voorzieningen Remigratiewet.] BWBR0031883
Artikel IV, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel IV [Wijzigt het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.] BWBR0031883
  1, 2, 3 ... 20, 21, 22   »