18 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
1. Beschrijving, Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude     Beschrijving 1. Beschrijving Deze richtlijn bevat uitgangspunten voor het transactie- en requireerbeleid van het delict intellectuele-eigendomsfraude (IE-fraude). BWBR0036326
2. Indeling richtlijn, Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude     Indeling richtlijn 2. Indeling richtlijn Door de diversiteit in verschijningsvormen en de bijzondere omstandigheden van elk geval is het bij IE-fraude niet mogelijk om de eis van de officier van justitie ter zitting in deze richtlijn te regelen. In deze richtlijn wordt met name ingegaan op de strafrechtelijke aanpak en afhandeling bij het aantreffen van vermoedelijke inbreukmakende goederen. In tabel 1 is de gren... BWBR0036326
3. Strafbepalingen, Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude     Strafbepalingen 3. Strafbepalingen BWBR0036326
3.1. IE-strafbepalingen, Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude     1. IE-strafbepalingen 3.1. IE-strafbepalingen IE-strafbepalingen zijn terug te vinden in artikel 337 Sr , artikel 31 t/m 35d Auteurswet 1912 , artikel 21 t/m 31 Wet op de naburige rechten en artikel 79 Rijksoctrooiwet 1995 . BWBR0036326
3.2. Overige strafbepalingen, Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude     2. Overige strafbepalingen 3.2. Overige strafbepalingen In geval van deelneming aan een criminele organisatie of een verboden rechtspersoon, kan ook vervolgd worden op basis van artikel 140 Sr . Voorts kan een bonafide afnemer van inbreukmakende goederen aangifte doen van oplichting ( artikel 326 Sr ) of desgewenst van kopersbedrog ( artikel 329 Sr ) tegen een met name genoemde verdachte. Mocht het tot een strafza... BWBR0036326
3.3. Opstarten van opsporingsonderzoeken en instellen van strafvervolging, Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude     3. Opstarten van opsporingsonderzoeken en instellen van strafvervolging 3.3. Opstarten van opsporingsonderzoeken en instellen van strafvervolging Het opstarten van een opsporingsonderzoek, het vernietigen van de in beslaggenomen inbreukmakende goederen en het instellen van strafvordering (mede) op grond van inbreuken op de intellectuele eigendom is mogelijk zonder dat een slachtoffer een aangifte heeft gedaan. 1 BWBR0036326
4. Strafuitsluitingsgrond ‘in voorraad hebben’ voor ‘eigen gebruik’, Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude     Strafuitsluitingsgrond ‘in voorraad hebben’ voor ‘eigen gebruik’ 4. Strafuitsluitingsgrond ‘in voorraad hebben’ voor ‘eigen gebruik’ In artikel 337 lid 2 Sr is voor het merken- en modellenrecht een nuancering aangebracht. In dit artikel staat dat voor ‘eigen gebruik’ in voorraad hebben van enkele inbreukmakende goederen als bedoeld in artikel 337 lid 1 Sr is toegestaan. Het voor eigen gebruik in-, uit- of doorvoeren valt niet onder deze uitzo... BWBR0036326
5.1. Grenshoeveelhedentabel 1 geldend voor het vrije verkeer en reizigers, Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude     1. Grenshoeveelhedentabel 1 geldend voor het vrije verkeer en reizigers 5.1. Grenshoeveelhedentabel 1 geldend voor het vrije verkeer en reizigers In de tabel grenshoeveelheden wordt de grens aangegeven tussen toestaan, afstand doen, transactie en dagvaarden voor inbreuken op het intellectuele eigendom. De overzichten van de grenshoeveelhedentabel bevatten tevens de bijbehorende transactie- en boetebedragen. Indien de toegestane hoeveelheid voor eigen gebruik is ove... BWBR0036326
5.2. Begripsbepaling ‘vrij verkeer’, Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude     2. Begripsbepaling ‘vrij verkeer’ 5.2. Begripsbepaling ‘vrij verkeer’ Hier wordt onder verstaan alle inbreukmakende goederen die worden aangetroffen binnen de landsgrenzen van Nederland, bijvoorbeeld tijdens (door)zoekingen en controles op markten, beurzen en braderieën en in winkels of bedrijven. De zaken worden afgedaan volgens de grenshoeveelhedentabel 1. Indien de zaken zelfstandig door de politie of andere opsporingsd... BWBR0036326
5.3. begripsbepaling ‘reizigers’, Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude     3. begripsbepaling ‘reizigers’ 5.3. begripsbepaling ‘reizigers’ Hiermee wordt bedoeld alle reizigers vanuit landen buiten de Europese Unie (EU) die via lucht- en zeehavens Nederland binnenkomen. BWBR0036326
  1, 2   »