6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel II, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel II • 1. De op het moment van inwerkingtreding van deze wet bij de commandant reeds ingediende beroepschriften die nog niet zijn doorgezonden naar het gerecht, worden aangemerkt als beklagschriften in de zin van artikel 80b van de Wet militair tuchtrecht en als zodanig verder afgedaan. • 2. De op het moment van inwerkingtreding van deze wet bij het gerecht aanwezige en... BWBR0010497
Artikel III, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel III [Wijzigt het Wetboek van Militair Strafrecht.] BWBR0010497
Artikel IV, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel IV [Wijzigt de Wet militaire strafrechtspraak.] BWBR0010497
Artikel V, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel V [Wijzigt de Rijkswet van 4 juli 1963, Stb. 295.] . BWBR0010497
Artikel VI, Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)     Artikel VI Deze Rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0010497