441 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »
Artikel 1, Regeling methoden van onderzoek ten aanzien van teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes in sigaretten en shag     Artikel 1 • 1. Als methoden van onderzoek, die bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of een sigaret aan de wettelijk gestelde eisen ter zake van de gehaltes aan teer, nicotine of koolmonoxide voldoet, worden aangewezen de metingen volgens de volgende normen: • a. ISO 4387 voor teer; • b. ISO 10315 voor nicotine; • c. ISO 8454 voor koolmonoxide. &bull... BWBR0013626
Artikel 2, Regeling methoden van onderzoek ten aanzien van teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes in sigaretten en shag     Artikel 2   Eenheid Nieuw type papier Testmethode Kleur   Wit   Markering   Markering cylinder   Papier gewicht G/m 2 Gemiddelde Gemiddelde tolerantie ISO 536     23.0 +/– 1.0   Dikte (10 maal) ?m 350 +/– 20 ISO 438 Vulstof CaCO 3 % 26.8 +/– 2.7 LANA n° 15 ... BWBR0013626
Artikel 3, Regeling methoden van onderzoek ten aanzien van teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes in sigaretten en shag     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2002. BWBR0013626
Artikel 4, Regeling methoden van onderzoek ten aanzien van teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes in sigaretten en shag     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling methoden van onderzoek ten aanzien van teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes in sigaretten en shag. BWBR0013626
Artikel 1, Regeling kruidnagelsigaretten     Artikel 1 Het is toegestaan kruidnagelsigaretten in de handel te brengen of daartoe aanwezig te hebben in een verpakking van minder dan 19 stuks. BWBR0014476
Artikel 2, Regeling kruidnagelsigaretten     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. BWBR0014476
Artikel 3, Regeling kruidnagelsigaretten     Artikel 3 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kruidnagelsigaretten. BWBR0014476
Artikel I, Wijzigingsbesluit Aanduidingenbesluit tabaksproducten     Artikel I [Wijzigt het Aanduidingenbesluit tabaksproducten .] BWBR0015483
Artikel II, Wijzigingsbesluit Aanduidingenbesluit tabaksproducten     Artikel II Verpakkingen voor pijptabak met de vermelding DEFACTO kunnen op de markt worden gebracht tot uiterlijk 1 april 2006; verpakkingen voor overige tabaksproducten met de vermelding DEFACTO tot uiterlijk 1 oktober 2004. BWBR0015483
Artikel III, Wijzigingsbesluit Aanduidingenbesluit tabaksproducten     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0015483
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »