51 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel I, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel I [Wijzigt het Besluit inburgering.] BWBR0031883
Artikel II, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel II [Wijzigt het Besluit op de huurtoeslag.] BWBR0031883
Artikel III, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel III [Wijzigt het Besluit voorzieningen Remigratiewet.] BWBR0031883
Artikel IV, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel IV [Wijzigt het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.] BWBR0031883
Artikel V, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel V [Wijzigt het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden.] BWBR0031883
Artikel VI, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel VI [Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.] BWBR0031883
Artikel VII, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel VII [Wijzigt het Besluit samenstelling en werkwijze commissie beheer landbouwgronden.] BWBR0031883
Artikel VIII, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel VIII [Wijzigt het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.] BWBR0031883
Artikel IX, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel IX [Wijzigt het Besluit berekening afkoopsommen ongevalsuitkeringen 2008.] BWBR0031883
Artikel X, Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd     Artikel X [Wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.] BWBR0031883
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »