3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Toestemmingsbesluit De Nederlandsche Bank N.V. 2009     Artikel 1 Aan De Nederlandsche Bank N.V. wordt toestemming verleend om voorbereidende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de invoering van de US dollar als munteenheid van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, daaronder begrepen voorbereidingen voor de omwisseling van de in Bonaire, Sint Eustatius en Saba in omloop zijnde wettige betaalmiddelen en de omzetting van de bij... BWBR0026782
Artikel 2, Toestemmingsbesluit De Nederlandsche Bank N.V. 2009     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0026782
Artikel 3, Toestemmingsbesluit De Nederlandsche Bank N.V. 2009     Artikel 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Toestemmingsbesluit De Nederlandsche Bank N.V. 2009. BWBR0026782