56 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel 1, Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken     Artikel 1 Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 3, zesde lid , 4, vijfde lid , 5, vijfde lid , 10, derde lid , 14, tweede lid , 15, tweede lid , 20, derde lid , 23, tweede lid , 29, vierde lid , 30, tweede lid , 31 , 32, vierde lid , 33, tweede lid , 35, tweede lid , 36 , 37 en 40 van de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije ... BWBR0005812
Artikel 2, Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken     Artikel 2 Deze regeling verstaat onder: • a. wet: Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken ; • b. besluit: Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken . BWBR0005812
Artikel 3, Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken     Artikel 3 • 1. Als vervoersopdracht als bedoeld in artikel 2 van het besluit dienen te worden gebruikt: • a. een kopie van de verkoopfactuur van de desbetreffende alcoholvrije dranken; of • b. een door de vergunninghouder van de inrichting opgemaakt vervoersbescheid. • 2. Als vervoersopdracht als bedoeld in artikel 8 van het besluit dienen te worden gebruikt... BWBR0005812
Artikel 4, Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken     Artikel 4 Als een bescheid als bedoeld in artikel 5 van het besluit kan worden gebruikt: • a. een factuur; of • b. een vervoersbescheid. BWBR0005812
Artikel 5, Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken     Artikel 5 Artikel 4, derde lid, van de wet vindt uitsluitend toepassing indien de hoeveelheid, bedoeld in artikel 6 van het besluit , niet meer bedraagt dan 25 liter. BWBR0005812
Artikel 8, Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken     Artikel 8 Indien alcoholvrije dranken zijn verpakt in kleinhandelsverpakking, wordt het volume in aanmerking genomen dat op de verpakking is vermeld, mits de wijze waarop dat is vastgesteld en de aanduiding ervan voldoen aan de voorschriften gesteld bij het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen . BWBR0005812
Artikel 9, Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken     Artikel 9 • 1. Een plaats waar geen alcoholvrije dranken worden vervaardigd, kan uitsluitend als inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken in aanmerking komen, indien de hoeveelheid die aldaar gemiddeld over een jaar voorhanden is, meer bedraagt dan 50 000 liter. • 2. In afwijking van het eerste lid kan de inspecteur onder door hem te stellen voorwaarden een vergunning v... BWBR0005812
Artikel 10, Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken     Artikel 10 In afwijking van het in artikel 14, tweede lid, van de wet van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 40, tweede lid, van de Wet op de accijns kunnen als inrichting in aanmerking komen: • a. plaatsen van waaruit alcoholvrije dranken worden geleverd met vrijstelling van belasting als bedoeld in artikel 19 ; • b. plaatsen van waaruit, onder door de inspe... BWBR0005812
Artikel 11, Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken     Artikel 11 • 1. Indien de inspecteur op grond van artikel 12 van het besluit voorwaarden stelt voor een vergunning voor een inrichting waar alcoholvrije dranken worden vervaardigd, kan daarbij worden bepaald dat ter zake van de vervaardiging werkaangiften moeten worden gedaan. • 2. De werkaangiften dienen ten minste twee werkdagen voor de aanvang van de vervaardiging te worde... BWBR0005812
Artikel 12, Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken     Artikel 12 • 1. In een verzoek om een vergunning voor een inrichting dienen met betrekking tot hetgeen in het in artikel 15, tweede lid, van de wet van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 42, eerste en tweede lid, van de Wet op de accijns , is bepaald, in elk geval te worden vermeld: • a. een omschrijving van de aard van het bedrijf waaruit onder meer moet blijke... BWBR0005812
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »