57 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel 1, Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren     Artikel 1 In deze regels wordt verstaan onder: Toelichting: A   t-3 100 t-2 80 t-1 60 t     gemiddeld         80   t-1         60   referentiejaar         60 B   t-3 60 t-2 80 t-1 100 t     gemiddeld         80   t-1   ... BWBR0011753
Artikel 2, Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren     Artikel 2 Indien een ziekenhuisvoorziening aanspraak maakt op vergoeding van saneringskosten ten behoeve van vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren dient zij deze post in de liquidatiebegroting op te nemen. BWBR0011753
Artikel 3, Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren     Artikel 3 Met betrekking tot de vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren dient de ziekenhuisvoorziening de volgende gegevens te verstrekken: • a. overeenkomst ziekenhuisvoorziening - vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaar, • b. hoeveelheid dagdelen, die de vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaar werkzaam is in de ziekenhuisvoorziening, • c. opgave per vrij gevestig... BWBR0011753
Artikel 4, Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren     Artikel 4 De aanvang van een compensabele periode ligt niet vóór de datum waarop de minister zijn voornemen tot sluiting kenbaar heeft gemaakt conform artikel 18a, tweede lid, van de Wet . BWBR0011753
Artikel 5, Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren     Artikel 5 Er kan eerst sprake zijn van compensatie in geval van een sterke daling van de inkomsten van de vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaar ten gevolge van besluitvorming door de minister als bedoeld in artikel 4 . Zulks is aan de orde wanneer de praktijkinkomsten meer dan 10% per boekjaar dalen ten opzichte van het referentiejaar. BWBR0011753
Artikel 6, Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren     Artikel 6 • 1. Ten aanzien van het referentiejaar, als bedoeld in artikel 1 onder i , geldt dat dit referentiejaar niet verder in de tijd terug kan liggen dan het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de minister zijn voornemen tot sluiting kenbaar heeft gemaakt conform artikel 18a, tweede lid, van de Wet . • 2. Wanneer de sluiting gedurende het kalenderjaar plaatsvindt word... BWBR0011753
Artikel 7, Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren     Artikel 7 Als de vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaar deel uitmaakt van een specialisme, worden de gegevens van het gehele specialisme in de betreffende ziekenhuisvoorziening betrokken bij de behandeling van het verzoek. Uitgegaan wordt van het gemiddelde per lid. Een teruggang in de praktijkomzet kan niet bij één lid van het specialisme worden geconcentreerd. BWBR0011753
Artikel 8, Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren     Artikel 8 • 1. Bij de bepaling van de compensatie wordt het gehele praktijkinkomen betrokken. Voorts wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de tarieven voor de prestaties van de betrokken vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaar, waarbij de bovengrens wordt gevormd door het norminkomen, zoals dat gold voor de compensabele periode. De tarieven voor vrij gevestigde medische be... BWBR0011753
Artikel 9, Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren     Artikel 9 Voor het verkrijgen van een eventueel voorschot dient de betrokken ziekenhuisvoorziening, dan wel, bij rechtstreekse betaling aan de vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaar, de betrokken beroepsbeoefenaar, zich vooraf bereid te verklaren een eventueel teveel betaald voorschot terug te storten. De Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren zijn vastgesteld do... BWBR0011753
Artikel 1, Nadere regels subsidie     Artikel 1 In deze regels wordt verstaan onder: • – instelling: een organisatorisch verband als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen : • – Het College: het College sanering zorginstellingen. BWBR0019505
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »