36 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES     Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: • a. wet: de Wet geldstelsel BES , en • b. overgangsperiode: de in artikel 13a, onderdeel b, van de wet bedoelde periode. BWBR0028798
Artikel 2, Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES     Artikel 2 • 1. Voor de toepassing van de in artikel 13b, eerste lid, onderdeel a, van de wet bedoelde verordening die in de overgangsperiode als wet van toepassing is, wordt gedurende die overgangsperiode in de tekst van de verordening onder het genoemde in kolom II het genoemde in kolom III verstaan: • 2. In de overgangsperiode vinden de artikelen 36 en 41, onderdeel B, van ... BWBR0028798
Artikel 3, Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES     Artikel 3 • 1. Voor de toepassing van de in artikel 13b, eerste lid, onderdeel b, van de wet bedoelde verordening die in de overgangsperiode als wet van toepassing is, wordt gedurende die overgangsperiode in de tekst van de verordening onder het genoemde in kolom II het genoemde in kolom III verstaan: • 2. In de overgangsperiode vindt artikel 37 van de in artikel 13b, eers... BWBR0028798
Artikel 4, Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES     Artikel 4 • 1. Voor de toepassing van de in artikel 13b, eerste lid, onderdeel c, van de wet bedoelde verordening die in de overgangsperiode als wet van toepassing is, wordt gedurende die overgangsperiode in de tekst van de landsverordening onder het genoemde in kolom II het genoemde in kolom III verstaan: • 2. In de overgangsperiode vinden de artikelen 4A en 24B van de in ... BWBR0028798
Artikel 5, Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES     Artikel 5 • 1. Voor de toepassing van de in artikel 13b, eerste lid, onderdeel d, van de wet bedoelde verordening die in de overgangsperiode als wet van toepassing is, wordt gedurende die overgangsperiode in de tekst van de verordening onder het genoemde in kolom II het genoemde in kolom III verstaan: • 2. In de overgangsperiode vinden de artikelen 7, eerste lid, 66, 66a en 6... BWBR0028798
Artikel 6, Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES     Artikel 6 • 1. Voor de toepassing van de in artikel 13b, eerste lid, onderdeel e, van de wet bedoelde verordening die in de overgangsperiode als wet van toepassing is, wordt gedurende die overgangsperiode in de tekst van de verordening onder het genoemde in kolom II het genoemde in kolom III verstaan: • 2. In de overgangsperiode vinden de artikelen 9, tweede lid, 62 tot en me... BWBR0028798
Artikel 7, Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES     Artikel 7 • 1. Voor de toepassing van de in artikel 13b, eerste lid, onderdeel f, van de wet bedoelde verordening die in de overgangsperiode als wet van toepassing is, wordt gedurende die overgangsperiode in de tekst van de verordening onder het genoemde in kolom II het genoemde in kolom III verstaan: • 2. In de overgangsperiode vindt artikel 37 van de in artikel 13b, eers... BWBR0028798
Artikel 8, Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES     Artikel 8 • 1. Voor de toepassing van de in artikel 13b, eerste lid, onderdeel g, van de wet bedoelde verordening die in de overgangsperiode als wet van toepassing is, wordt gedurende die overgangsperiode in de tekst van de verordening onder het genoemde in kolom II het genoemde in kolom III verstaan: • 2. In de overgangsperiode vindt artikel 85 van de in artikel 13b, eers... BWBR0028798
Artikel 9, Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES     Artikel 9 • 1. Voor de toepassing van de in artikel 13b, eerste lid, onderdeel h, van de wet bedoelde verordening die in de overgangsperiode als wet van toepassing is, wordt gedurende die overgangsperiode in de tekst van de verordening onder het genoemde in kolom II het genoemde in kolom III verstaan: • 2. In de overgangsperiode vinden de artikelen 14 tot en met 18 en 20, van... BWBR0028798
Artikel 10, Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES     Artikel 10 • 1. Voor de toepassing van de in artikel 13b, eerste lid, onderdeel i, van de wet bedoelde verordening die in de overgangsperiode als wet van toepassing is, wordt gedurende die overgangsperiode in de tekst van de verordening onder het genoemde in kolom II het genoemde in kolom III verstaan: • 2. In de overgangsperiode vinden de artikelen 88 tot en met 90 en 92 tot... BWBR0028798
  1, 2, 3, 4   »