11 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
1. Inleiding, Vennootschapsbelasting, functionele valuta     Inleiding 1. Inleiding De inspecteur kan op verzoek van belastingplichtige toestaan het belastbare bedrag te berekenen in een andere geldeenheid dan de euro, in een zogenoemde functionele valuta ( artikel 7, vijfde lid, van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 , hierna: Wet Vpb 1969). De voorwaarden waaronder aan het verzoek wordt tegemoetgekomen zijn gepubliceerd in de Regeling functionele val... BWBR0029976
2. De voorwaarde dat de werkzaamheid of internationale vertakking een functionele valuta rechtvaardigt, Vennootschapsbelasting, functionele valuta     De voorwaarde dat de werkzaamheid of internationale vertakking een functionele valuta rechtvaardigt 2. De voorwaarde dat de werkzaamheid of internationale vertakking een functionele valuta rechtvaardigt De RFV eist onder andere dat de belastingplichtige in het eerste jaar waarin de regeling functionele valuta wordt toegepast ook de commerciële jaarrekening opstelt in de functionele valuta en dit wordt gerechtvaardigd door de werkzaamheid van de rechtspersoon of de internationale vertak... BWBR0029976
3. Functionele valuta voor alle rechtspersonen binnen fiscale eenheid, Vennootschapsbelasting, functionele valuta     Functionele valuta voor alle rechtspersonen binnen fiscale eenheid 3. Functionele valuta voor alle rechtspersonen binnen fiscale eenheid Een fiscale eenheid als bedoeld in artikel 15 van de Wet Vpb 1969 is niet mogelijk in een situatie waarbij de ene rechtspersoon gebruik maakt van de regeling functionele valuta en de andere niet. Door toepassing van de regeling functionele valuta wordt de winst in afwijking van de normale regels berekend. Als de ene recht... BWBR0029976
4. Toe te passen buitenlandse valuta, Vennootschapsbelasting, functionele valuta     Toe te passen buitenlandse valuta 4. Toe te passen buitenlandse valuta Met ingang van 1 januari 2011 is de RFV (onder andere) gewijzigd op het punt van de toegelaten valuta. Toegelaten worden nu alleen nog – kort gezegd – valuta’s met een door de Europese Centrale Bank vastgestelde wisselkoers (‘euro foreign exchange rates’). In verband met deze wijziging van het RFV is ingetrokken de in mijn vorige besluit ... BWBR0029976
5. Gemiddelde koers en liquidatie, Vennootschapsbelasting, functionele valuta     Gemiddelde koers en liquidatie 5. Gemiddelde koers en liquidatie Voor de berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting moet het belastbare bedrag van het (boek)jaar worden omgerekend van de functionele valuta naar de euro, tegen de gemiddelde koers van het (boek)jaar ( artikel 4 van de RFV ). In geval van liquidatie houdt een rechtspersoon op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt ( artikel 2... BWBR0029976
6. Voorkoming dubbele belasting, Vennootschapsbelasting, functionele valuta     Voorkoming dubbele belasting 6. Voorkoming dubbele belasting BWBR0029976
A. Vaste inrichting en voorkomingsbreuk, Vennootschapsbelasting, functionele valuta     Vaste inrichting en voorkomingsbreuk a. Vaste inrichting en voorkomingsbreuk Als een lichaam winst geniet uit een in het buitenland gelegen vaste inrichting wordt de vrij te stellen winst van de vaste inrichting berekend naar Nederlandse maatstaven en op de grondslag van dezelfde valuta, of van een andere eenheid, als waarop de belastbare winst wordt berekend in het land waar de vaste inrichting is gevestigd. Vervolgens wordt deze... BWBR0029976
B. Verrekening buitenlandse bronbelasting, Vennootschapsbelasting, functionele valuta     Verrekening buitenlandse bronbelasting b. Verrekening buitenlandse bronbelasting De te verrekenen buitenlandse bronbelasting dient in beginsel in euro’s te worden omgerekend op basis van de wisselkoers van de buitenlandse valuta op het tijdstip waarop die buitenlandse belasting wordt ingehouden. BWBR0029976
Goedkeuringen, Vennootschapsbelasting, functionele valuta     Goedkeuringen Ik keur goed dat in afwijking van bovenstaande, de te verrekenen bronbelasting wordt vastgelegd in de functionele valuta. Daartoe wordt de bronbelasting welke in andere valuta luidt dan de functionele valuta, omgerekend in de functionele valuta tegen de wisselkoers op het inhoudingstijdstip. Voor de verrekening van de bronbelasting wordt de in functionele valuta luidende bronbelas... BWBR0029976
7. Ingetrokken regeling, Vennootschapsbelasting, functionele valuta     Ingetrokken regeling 7. Ingetrokken regeling Het besluit van 2 augustus 2006 , nr. CPP2006/1094M, IFZ 2006/531, wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit. BWBR0029976
  1, 2   »