3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Inleiding, Vereenvoudigde regeling voor intracommunautaire A-B-C transacties     Inleiding In de ministeriële regeling van 24 december 1992 ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 december 1992 (nr. 92/111/EEG, Pb. EG L 384 van 30 december 1992) tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (BTW) (Stcrt. 1992, 252) is in de artikelen 10 tot en met 13 een vereenvoudigde regeling opgenomen voor de heffing van de omzetbelasting in gev... BWBR0005935
Vereenvoudigde regeling voor intracommunautaire A-B-C transacties     • Inleiding In de ministeriële regeling van 24 december 1992 ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 december 1992 (nr. 92/111/EEG, Pb. EG L 384 van 30 december 1992) tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (BTW) (Stcrt. 1992, 252) is in de artikelen 10 tot en met 13 een vereenvoudigde regeling opgenomen voor de heffing van de omzetbelastin... BWBR0005935
Vereenvoudigde regeling voor intracommunautaire A-B-C transacties     • Inleiding In de ministeriële regeling van 24 december 1992 ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 december 1992 (nr. 92/111/EEG, Pb. EG L 384 van 30 december 1992) tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (BTW) (Stcrt. 1992, 252) is in de artikelen 10 tot en met 13 een vereenvoudigde regeling opgenomen voor de heffing van de omzetbelastin... BWBR0005935