8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: bestuur: het bestuur van het Productschap Vee en Vlees; onderneming: onderneming waarin de vleeswaren- en vleesconservenindustrie of de baconindustrie wordt uitgeoefend; ondernemer: een natuurlijk af rechtspersoon, die een onderneming drijft; omzet: omzet behaald met de onderneming over het kalenderjaar dat voor... BWBR0016040
Artikel 2, Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004     Artikel 2 Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 . BWBR0016040
Artikel 3, Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004     Artikel 3 De ondernemer is over de periode vanaf 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 op basis van de omzet een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief: Van € 0,- tot en met € 45.000,- € 163,- Vanaf € 45.001,- tot en met € 225.000,- € 251,- Vanaf € 225.001,- tot en met € 450.000,- € 311,- Vanaf € 450.... BWBR0016040
Artikel 4, Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004     Artikel 4 • 1. Aan de ondernemer, die contributie heeft betaald als lid of indirect lid van een overeenkomstig het derde lid aangewezen ondernemersorganisatie, wordt op zijn verzoek een aftrek toegestaan op het totaal aan heffing verschuldigde bedrag op grond van de Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004, de Verordening heffingen O&O fonds vleeswarenindu... BWBR0016040
Artikel 5, Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004     Artikel 5 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2004. BWBR0016040
Artikel 6, Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004     Artikel 6 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004. BWBR0016040
Artikel 1, Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties in de vleeswarenindustrie Schilthuisaftrek (PVV) 2004     Artikel 1 Als ondernemersorganisatie als bedoeld in artikel 4 van de Verordening huishoudelijke heffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2004 , artikel 4 van de Verordening heffingen O & O fonds vleeswarenindustrie (PVV) 2004 alsmede artikel 4 van Verordening heffingen fonds sociale aangelegenheden vleeswarenindustrie (PVV) 2004 worden aangewezen:- Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenind... BWBR0016043
Artikel 2, Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties in de vleeswarenindustrie Schilthuisaftrek (PVV) 2004     Artikel 2 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. • 2. Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing gerechtigde ondernemersorganisaties in de vleeswarenindustrie Schilthuisaftrek (PVV) 2004. BWBR0016043