5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: Algemene wet bestuursrecht artikel 9:1 van de Awb Awb a. Awb : ; b. klacht : elke mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over een gedraging van de Raad als bedoeld in , voorzover tegen de gedraging niet de mogelijkheid van bezwaar of beroep als bedoeld in de openstaat of heeft opengestaan. BWBR0010530
Artikel 2, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 2 • 1. Er is een klachtenadviseur. • 2. De klachtenadviseur maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de SER. • 3. De klachtenadviseur wordt door het Dagelijks Bestuur benoemd voor de duur van twee jaren. De klachtenadviseur kan worden herbenoemd voor de duur van telkens twee jaren. BWBR0010530
Artikel 3, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 3 De klachtenadviseur heeft als taak advies uit te brengen over ingediende klachten met in achtneming van de bepalingen van artikel 9:15 van de Awb . BWBR0010530
Artikel 4, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 4 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 1999. BWBR0010530
Artikel 5, Verordening instelling Awb-klachtenadviseur     Artikel 5 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening instelling Awb-klachtenadviseur. BWBR0010530