1.309 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 129, 130, 131   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000     Artikel I [Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.] BWBR0013860
Artikel II, Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000     Artikel II Dit besluit blijft buiten toepassing ten aanzien van de vreemdeling wiens verblijf op grond van het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van dit besluit niet kon worden beëindigd, tenzij die vreemdeling wegens een na inwerkingtreding van dit besluit gepleegd misdrijf waartegen een gevangenisstraf van twee jaar of meer is bedreigd bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonn... BWBR0013860
Artikel III, Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0013860
Artikel II, Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 i.v.m. implementatie Richtlijn 2003/86/EG (gezinshereniging, gezinsvorming en openbare orde)     Artikel II Ten aanzien van de vreemdeling wiens verblijf op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van dit besluit niet kon worden beëindigd, blijft artikel 3.86 van het Vreemdelingenbesluit 2000 van toepassing, zoals dat gold voor inwerkingtreding van dit besluit, tenzij die vreemdeling wegens een na inwerkingtreding van dit besluit gepleegd misdrijf bij onherroepelijk gewor... BWBR0017262
Artikel III, Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 i.v.m. implementatie Richtlijn 2003/86/EG (gezinshereniging, gezinsvorming en openbare orde)     Artikel III Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. BWBR0017262
Artikel I, Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (inburgering in buitenland)     Artikel I [Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.] BWBR0019587
Artikel I, Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (vervallen driejarenbeleid)     Artikel I [Wijzigt het Vreemdelingenbesluit 2000.] BWBR0015562
Artikel II, Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (vervallen driejarenbeleid)     Artikel II • 1. Ten aanzien van de vreemdeling die voor 1 januari 2003 voldeed aan de voorwaarden voor het verlenen van een verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met het feit dat na drie jaren niet onherroepelijk is beslist op een aanvraag, blijven de artikelen 3.4, eerste lid , 3.6 , 3.61 , 3.71, tweede lid , en 3.77, vijfde lid, van het Vreemdelingenbe... BWBR0015562
Artikel III, Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000 (vervallen driejarenbeleid)     Artikel III Dit besluit, met uitzondering van artikel I, onderdelen B en C , die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0015562
  1, 2, 3 ... 129, 130, 131   »