69 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1. Maatregelen certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet , Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet     Maatregelen certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet Artikel 1. Maatregelen certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet • 1. Indien door of namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt geconstateerd dat een door hem aangewezen certificatie- en keuringsinstelling niet of niet volledig voldoet aan een of meer van de bepalingen, bedoeld in de bijlagen A tot en met D bij deze beleidsregel, dan wordt d... BWBR0027905
Artikel 2. Citeertitel, Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet     Citeertitel Artikel 2. Citeertitel Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet. BWBR0027905
Artikel 3. Inwerkingtreding, Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet     Inwerkingtreding Artikel 3. Inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt voor een werkveld in werking met ingang van het tijdstip waarop voor het desbetreffende werkveld de ministeriële regeling in werking treedt, bedoeld in: • a. artikel I, onderdeel E, artikel 9.37c, tweede lid ; • b. artikel II, onderdeel G, artikel 15f, tweede lid ; • c. artikel III, onderdeel M, artikel 39d, t... BWBR0027905
Artikel 1. Definities, Warenwetregeling drukapparatuur     Definities Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: • a. het besluit: het Warenwetbesluit drukapparatuur ; • b. drukapparatuur, samenstellen, druksysteem, drukvat, installatieleidingen, aangewezen keuringsinstelling, aangewezen aangemelde keuringsinstelling, aangewezen keuringsdienst van gebruikers, aangewezen aangemelde keuringsdienst van gebruikers, maximaal toelaa... BWBR0010889
Artikel 2. Grenzen en uitvoering van de keuring voor ingebruikneming, Warenwetregeling drukapparatuur     Grenzen en uitvoering van de keuring voor ingebruikneming Artikel 2. Grenzen en uitvoering van de keuring voor ingebruikneming • 1. Drukvaten en installatieleidingen, alsmede de bijbehorende veiligheidsappendages waardoor zij beveiligd worden en bijbehorende onder druk staande appendages, worden aan een keuring voor ingebruikneming als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, van het besluit , onderworpen voorzover het betreft: • a. de in... BWBR0010889
Artikel 3. Grenzen en uitvoering van de herkeuring, Warenwetregeling drukapparatuur     Grenzen en uitvoering van de herkeuring Artikel 3. Grenzen en uitvoering van de herkeuring • 1. Drukvaten en installatieleidingen, alsmede de daarbij behorende veiligheidsappendages waardoor ze worden beveiligd en de bijbehorende onder druk staande appendages, worden aan een herkeuring als bedoeld in artikel 12c, eerste lid, van het besluit , onderworpen voorzover het betreft: • a. de drukvaten en installatieleiding... BWBR0010889
Artikel 4. Verklaringen, Warenwetregeling drukapparatuur     Verklaringen Artikel 4. Verklaringen • 1. In de verklaring van overeenstemming, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van het besluit worden de volgende gegevens opgenomen: • a. een verwijzing naar artikel 12a, eerste lid, van het besluit ; • b. de naam en het adres van de gebruiker van het druksysteem; • c. het adres en de plaats waar het druksysteem is opgesteld; • ... BWBR0010889
Artikel 5. Jaarverslag, Warenwetregeling drukapparatuur     Jaarverslag Artikel 5. Jaarverslag In het jaarverslag, bedoeld in artikel 7c, tweede lid, van de wet , worden door de instellingen of de diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel b , ten minste de volgende onderwerpen behandeld: • a. de door de instelling of de dienst afgegeven, ingetrokken dan wel geweigerde certificaten; • b. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling of de d... BWBR0010889
Artikel 6. Termijn van periodieke herkeuring, Warenwetregeling drukapparatuur     Termijn van periodieke herkeuring Artikel 6. Termijn van periodieke herkeuring • 1. De vaste termijn voor drukapparatuur als bedoeld in artikel 3, eerste lid , is: • a. 2 jaar voor brandstofgestookte of anderszins verwarmde drukapparatuur, waarbij gevaar voor oververhitting bestaat, ingedeeld in tabel 1 tot en met 9 van bijlage II bij de richtlijn; • b. 4 jaar voor drukvaten, ingedeeld in tabel 1 tot en... BWBR0010889
Artikel 7. Kalenderjaar van herkeuring, Warenwetregeling drukapparatuur     Kalenderjaar van herkeuring Artikel 7. Kalenderjaar van herkeuring • 1. Bij de bepaling van het kalenderjaar waarin de eerste herkeuring moet plaatsvinden, wordt uitgegaan van de datum waarop een verklaring van ingebruikneming of een verklaring van intredekeuring en ingebruikneming is afgegeven. • 2. Bij de bepaling van het kalenderjaar van de volgende herkeuring wordt uitgegaan van het kalenderjaar waarin ... BWBR0010889
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »