60 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »
Artikel 1, Aanwijzing TüV Nederland QA B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines     Artikel 1 In deze beschikking wordt verstaan onder: • a. wet: de Warenwet ; • b. besluit: het Warenwetbesluit machines ; • c. machine, veiligheidscomponent, aangewezen aangemelde instelling, richtlijn en wet: hetgeen het besluit daaronder verstaat; • d. de Commissie: de Commissie van de Europese Gemeenschappen; • e. regeling: de Regeling ter uitvoeri... BWBR0015725
Artikel 2, Aanwijzing TüV Nederland QA B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines     Artikel 2 • 1. TüV Nederland QA B.V., De Waal 21C te Best wordt aangewezen als aangewezen aangemelde instelling, die bevoegd is tot het verrichten van EG-typeonderzoek en afgeven van verklaringen van EG-typeonderzoek, bewaren van technische constructiedossiers en afgeven van bericht van ontvangst daarvan en afgeven van verklaringen van geschiktheid van technische constructiedossiers be... BWBR0015725
Artikel 3, Aanwijzing TüV Nederland QA B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines     Artikel 3 TüV Nederland QA B.V., verder te noemen instelling, voldoet aan de eisen gesteld in de wet , besluit , regeling en richtlijn die op aangewezen instellingen van toepassing zijn en neemt daarbij het volgende in acht: a. De instelling deelt haar beslissingen met betrekking tot de afgifte, weigering of intrekking van een verklaring van typeonderzoek of een verklaring van geschi... BWBR0015725
Artikel 4, Aanwijzing TüV Nederland QA B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines     Artikel 4 Deze beschikking treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 1 september 2003. BWBR0015725
Artikel 1, Aanwijzing SGS Technische Inspecties B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines     Artikel 1 In deze beschikking wordt verstaan onder: • a. wet: de Warenwet ; • b. besluit: het Warenwetbesluit machines ; • c. machine, veiligheidscomponent, aangewezen aangemelde instelling, richtlijn en wet: hetgeen het besluit daaronder verstaat; • d. de Commissie: de Commissie van de Europese Gemeenschappen; • e. regeling: de Regeling ter uitvoeri... BWBR0015727
Artikel 2, Aanwijzing SGS Technische Inspecties B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines     Artikel 2 SGS Technische Inspecties B.V., Malledijk 18 te Spijkenisse wordt aangewezen als aangewezen aangemelde instelling, die bevoegd is tot het verrichten van EG-typeonderzoek en afgeven van verklaringen van EG-typeonderzoek, bewaren van technische constructiedossiers en afgeven van bericht van ontvangst daarvan en afgeven van verklaringen van geschiktheid van technische constructiedossiers... BWBR0015727
Artikel 3, Aanwijzing SGS Technische Inspecties B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines     Artikel 3 SGS Technische Inspecties B.V., verder te noemen instelling, voldoet aan de eisen gesteld in de wet , besluit , regeling en richtlijn die op aangewezen instellingen van toepassing zijn en neemt daarbij het volgende in acht: a. De instelling deelt haar beslissingen met betrekking tot de afgifte, weigering of intrekking van een verklaring van typeonderzoek of een verklaring va... BWBR0015727
Artikel 4, Aanwijzing SGS Technische Inspecties B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines     Artikel 4 Deze beschikking treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 1 september 2003. BWBR0015727
Artikel 1, Aanwijzing Liftinstituut B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines     Artikel 1 In deze beschikking wordt verstaan onder: • a. wet: de Warenwet ; • b. besluit: het Warenwetbesluit machines ; • c. machine, veiligheidscomponent, aangewezen aangemelde instelling, richtlijn en wet: hetgeen het besluit daaronder verstaat; • d. de Commissie: de Commissie van de Europese Gemeenschappen; • e. regeling: de Regeling ter uitvoeri... BWBR0015728
Artikel 2, Aanwijzing Liftinstituut B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines     Artikel 2 Liftinstituut B.V., Buikslotermeerplein 381 te Amsterdam wordt aangewezen als aangewezen aangemelde instelling, die bevoegd is tot het verrichten van EG-typeonderzoek en afgeven van verklaringen van EG-typeonderzoek, bewaren van technische constructiedossiers en afgeven van bericht van ontvangst daarvan en afgeven van verklaringen van geschiktheid van technische constructiedossiers be... BWBR0015728
  1, 2, 3, 4, 5, 6   »