816 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 80, 81, 82   »
Artikel 1. Mondelinge beheersing van de Nederlandse taal, Regeling nadere invulling algemeen gebruikelijke bekwaamheden     Mondelinge beheersing van de Nederlandse taal Artikel 1. Mondelinge beheersing van de Nederlandse taal Onder mondelinge beheersing van de Nederlandse taal als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt verstaan: het verstaan en spreken van de Nederlandse taal voorzover dit nodig is bij functies waarvoor geen opleiding dan wel een opleidingsniveau tot afgerond basisonderwijs vereist is. BWBR0017204
Artikel 2. Eenvoudig computergebruik, Regeling nadere invulling algemeen gebruikelijke bekwaamheden     Eenvoudig computergebruik Artikel 2. Eenvoudig computergebruik Onder eenvoudig computergebruik als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt verstaan: het bedienen van computerapparatuur voorzover dit nodig is bij functies waarvoor geen opleiding dan wel een opleidingsniveau tot afgerond basisonderwijs vereist is en waarvoor geen schriftelijke taalbeheersing nodi... BWBR0017204
Artikel 3. Inwerkingtreding, Regeling nadere invulling algemeen gebruikelijke bekwaamheden     Inwerkingtreding Artikel 3. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2004. BWBR0017204
Artikel 4. Citeertitel, Regeling nadere invulling algemeen gebruikelijke bekwaamheden     Citeertitel Artikel 4. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere invulling algemeen gebruikelijke bekwaamheden. BWBR0017204
Artikel 1. Afwijking vaststelling datum genoemd in het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten , Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Afwijking vaststelling datum genoemd in het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten Artikel 1. Afwijking vaststelling datum genoemd in het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten • 1. In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten wordt de aanvangsdatum van de in dat onderdeel genoemde periode vastgesteld op 1 juli 2006 en wordt de einddatum van de in dat on... BWBR0020065
Artikel 2. Inwerkingtreding, Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Inwerkingtreding Artikel 2. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2006. BWBR0020065
Artikel 3. Citeertitel, Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten     Citeertitel Artikel 3. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afwijking datum Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten. BWBR0020065
Artikel 1. Subsidiebedrag, Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008     Subsidiebedrag Artikel 1. Subsidiebedrag • 1. Het totale subsidieplafond, bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen bedraagt voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 € 7.600.000. • 2. Het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt over de klassen, bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregelin... BWBR0018793
Artikel 2. Inwerkingtreding, Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008     Inwerkingtreding Artikel 2. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. BWBR0018793
Artikel 3. Citeertitel, Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008     Citeertitel Artikel 3. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2006 tot en met 2008. BWBR0018793
  1, 2, 3 ... 80, 81, 82   »