63 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel I. Arbeidsvoorzieningswet 1996 , SZW-intrekkingsregeling 2004     Arbeidsvoorzieningswet 1996 Artikel I. Arbeidsvoorzieningswet 1996 De Regeling informatie Arbeidsvoorziening wordt ingetrokken. BWBR0017213
Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1992, nr. SZ/FEBO/92/1452, houdende vaststelling van de premiepercentages AOW, AWW en AAW en het fictieve premiepercentage AAW per 1 januari 1993 (Stcrt. 251) wordt ingetrokken. BWBR0017213
Artikel III. Wet financiering volksverzekeringen , SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet financiering volksverzekeringen Artikel III. Wet financiering volksverzekeringen De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 1990, nr. 90/2570, houdende vaststelling premiepercentage a.o.w., a.w.w. en a.a.w. en fictief a.a.w. per 1 januari 1991 (Stcrt. 238); • b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en We... BWBR0017213
Artikel IV. Algemene Kinderbijslagwet , SZW-intrekkingsregeling 2004     Algemene Kinderbijslagwet Artikel IV. Algemene Kinderbijslagwet De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 1990, nr. SZ/SV/V&P/T&F/SVT/90/5900, houdende herziening kinderbijslagbedragen 1991 (Stcrt. 128); • b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 1989, nr. 892676, hou... BWBR0017213
SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet tot Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1982 (Stb. 372) Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2004, Directie Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/04/59941, houdende intrekking van diverse uitgewerkte SZW-regelingen (SZW-intrekkingsregeling 2004)- • § 1. Intrekking regelingen • Artikel I. Arbeidsvoorzi... BWBR0017213
Artikel VI. Coördinatiewet Sociale Verzekering , SZW-intrekkingsregeling 2004     Coördinatiewet Sociale Verzekering Artikel VI. Coördinatiewet Sociale Verzekering De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 april 2000, nr. SV/AVF/2000/11573, houdende wijziging van de Regeling waardering loon in natura 2000 (Sctrt. 78); • b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 septembe... BWBR0017213
Artikel VII. Ziektewet , SZW-intrekkingsregeling 2004     Ziektewet Artikel VII. Ziektewet De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 december 1992, nr. SZ/SV/W/92/6321, houdende vaststelling gemiddelde premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds en voor de Ziektewet per 1 ... BWBR0017213
Artikel VIII. Werkloosheidswet , SZW-intrekkingsregeling 2004     Werkloosheidswet Artikel VIII. Werkloosheidswet De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling goedkeuring vaststelling premiepercentage Awf en vaststelling franchises WW; • b. Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 1999; • c. Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2000; • d. Regeling rijksbijdrage sluitende aanpak WW 2001; • e. Regeling rijksbijdrage s... BWBR0017213
Artikel IX. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid , SZW-intrekkingsregeling 2004     Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid Artikel IX. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juni 2001, nr. SV/AVF/2001/39360, houdende vaststelling bedragen 2001 Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stcrt. 120); • b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken ... BWBR0017213
Artikel X. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen , SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen Artikel X. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, nr. SV/WV/97/5311, houdende aanwijzing uitvoeringsinstelling als bedoeld in de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (Stcrt. 248); • b. Regeling van de ... BWBR0017213
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »