680 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 66, 67, 68   »
Artikel 1.1, Aanpassingsbesluit Politiewet 2012     1 Artikel 1.1 [Wijzigt het Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter.] BWBR0032380
Artikel 2.1, Aanpassingsbesluit Politiewet 2012     1 Artikel 2.1 [Wijzigt het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994.] BWBR0032380
Artikel 2.2, Aanpassingsbesluit Politiewet 2012     2 Artikel 2.2 [Wijzigt het Besluit alcoholonderzoeken.] BWBR0032380
Artikel 2.3, Aanpassingsbesluit Politiewet 2012     3 Artikel 2.3 [Wijzigt het Besluit beveiliging burgerluchtvaart.] BWBR0032380
Artikel 2.4, Aanpassingsbesluit Politiewet 2012     4 Artikel 2.4 [Wijzigt het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken.] BWBR0032380
Artikel 2.5, Aanpassingsbesluit Politiewet 2012     5 Artikel 2.5 [Wijzigt het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.] BWBR0032380
Artikel 2.6, Aanpassingsbesluit Politiewet 2012     6 Artikel 2.6 [Wijzigt het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken.] BWBR0032380
Artikel 2.7, Aanpassingsbesluit Politiewet 2012     7 Artikel 2.7 [Wijzigt het Besluit elektronische aangifte.] BWBR0032380
Artikel 2.8, Aanpassingsbesluit Politiewet 2012     8 Artikel 2.8 [Wijzigt het Besluit getuigenbescherming.] BWBR0032380
Artikel 2.9, Aanpassingsbesluit Politiewet 2012     9 Artikel 2.9 [Wijzigt het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden.] BWBR0032380
  1, 2, 3 ... 66, 67, 68   »