12 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
  1, 2   »
Artikel I. Wijziging van de Ziektewet , Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters     Wijziging van de Ziektewet Artikel I. Wijziging van de Ziektewet [Wijzigt de Ziektewet.] BWBR0032089
Artikel II. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen , Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters     Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen Artikel II. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen [Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.] BWBR0032089
Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters     Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen [Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.] BWBR0032089
Artikel IV. Wijziging van de Werkloosheidswet , Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters     Wijziging van de Werkloosheidswet Artikel IV. Wijziging van de Werkloosheidswet [Wijzigt de Werkloosheidswet.] BWBR0032089
Artikel V. Wijziging Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten , Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters     Wijziging Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Artikel V. Wijziging Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten [Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.] BWBR0032089
Artikel VI. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters     Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Artikel VI. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.] BWBR0032089
Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen , Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters     Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen Artikel VII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen [Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.] BWBR0032089
Artikel VIII. Wijziging Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen , Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters     Wijziging Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Artikel VIII. Wijziging Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen [Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.] BWBR0032089
Artikel IX. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen , Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters     Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Artikel IX. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen [Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.] BWBR0032089
Artikel IXa. Evaluatiebepaling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters     Evaluatiebepaling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Artikel IXa. Evaluatiebepaling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. BWBR0032089
  1, 2   »