975 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 96, 97, 98   »
Artikel I, Artikel 1, Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens     Artikel 1 De leden van de Raad van advies ontvangen een vacatiegeld alsmede een vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens de bij het Ministerie van Justitie gebruikelijke regels. BWBR0012756
Artikel I, Artikel 2, Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens     Artikel 2 De leden van de Raad van advies worden door Onze Minister benoemd voor een tijdvak van vier jaar. De leden kunnen terstond worden herbenoemd. BWBR0012756
Artikel I, Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens     Artikel I Het Besluit zittingsduur en vergoeding kosten leden Raad van advies komt te luiden: • Artikel 1 De leden van de Raad van advies ontvangen een vacatiegeld alsmede een vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens de bij het Ministerie van Justitie gebruikelijke regels. • Artikel 2 De leden van de Raad van advies worden door Onze Minister benoemd voor een tijdvak van vier... BWBR0012756
Artikel I, Artikel 1, Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens     Artikel 1 De leden van de Raad van advies ontvangen een vacatiegeld alsmede een vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens de bij het Ministerie van Justitie gebruikelijke regels. BWBR0012756
Artikel I, Artikel 2, Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens     Artikel 2 De leden van de Raad van advies worden door Onze Minister benoemd voor een tijdvak van vier jaar. De leden kunnen terstond worden herbenoemd. BWBR0012756
Artikel II, Artikel 6, Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens     Artikel 6 Aan de buitengewone leden wordt een vergoeding toegekend met overeenkomstige toepassing van de regels die gelden voor de rechters-plaatsvervangers. BWBR0012756
Artikel II, Vaststellingsbesluit enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met inwerkingtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens     Artikel II Het Besluit rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens komt te luiden: • Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. andere leden: de andere leden, bedoeld in artikel 53, eerste lid, van de wet ; • b. wet: de Wet bescherming persoonsgegevens . • Artikel 2 • 1. Aan de voorzitter, de andere leden en de buitengewone leden... BWBR0012756
  1, 2, 3 ... 96, 97, 98   »