121 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »
Artikel I, Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob     Artikel I [Wijzigt het Besluit Bibob.] BWBR0033529
Artikel II, Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob     Artikel II [Wijzigt het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.] BWBR0033529
Artikel III, Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob     Artikel III [Wijzigt het Besluit politiegegevens.] BWBR0033529
Artikel IV, Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob     Artikel IV [Wijzigt het Besluit controle op rechtspersonen.] BWBR0033529
Artikel V, Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob     Artikel V [Wijzigt het Besluit omgevingsrecht.] BWBR0033529
Artikel VI, Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob     Artikel VI [Wijzigt het Besluit strategische goederen.] BWBR0033529
Artikel VII, Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob     Artikel VII [Wijzigt het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.] BWBR0033529
Artikel VIII, Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob     Artikel VIII De Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob en dit besluit treden in werking op 1 juli 2013. BWBR0033529
Artikel IX, Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob     Artikel IX Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob. BWBR0033529
Artikel 1, Wet controle op rechtspersonen     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; • b. registratie: de verzameling van gegevens die verwerkt worden ten behoeve van het doeleinde beschreven in artikel 2, eerste lid ; • c. gegeven: een persoonsgegeven als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet bescherming persoonsgegevens ... BWBR0015049
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »