1.955 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 194, 195, 196   »
Artikel 1, Beleidsregel ontheffing overzetten aal     Artikel 1 • 1. Ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 32a , en in voorkomend geval van artikel 23a , 23b en 28b van de Uitvoeringsregeling visserij , ten behoeve van het overzetten van schieraal voorbij locaties die voor die aal bij uittrek een verhoogd risico op sterfte opleveren, wordt op aanvraag verleend. • 2. Ontheffing wordt verleend indien: • a. ... BWBR0033699
Artikel 2, Beleidsregel ontheffing overzetten aal     Artikel 2 Een aanvraag als bedoeld in artikel 1 gaat vergezeld van: • a. een projectplan waarin: • 1°. adres en GPS coördinaten van de beoogde locatie is vermeld en is aangegeven op een overzichtskaart; • 2°. locaties van de te gebruiken fuiken zijn aangegeven; • 3°. per locatie is aangegeven wie werkzaamheden zal uitvoeren; • 4°. wordt aangegeven hoe... BWBR0033699
Artikel 3, Beleidsregel ontheffing overzetten aal     Artikel 3 Aan een ontheffing als bedoeld in artikel 1 worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden: • a. alle gevangen aal wordt zo spoedig mogelijk na het legen van het vistuig waarmee deze is gevangen uitgezet; • b. het bij de ontheffing vastgestelde projectplan wordt uitgevoerd; • c. de ontheffinghouder stuurt na afloop van de periode waarvoor de ontheff... BWBR0033699
Artikel 4, Beleidsregel ontheffing overzetten aal     Artikel 4 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffing overzetten aal. BWBR0033699
Artikel 5, Beleidsregel ontheffing overzetten aal     Artikel 5 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0033699
Artikel I, Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)     Artikel I [Wijzigt de Algemene douaneregeling.] BWBR0034328
Artikel II, Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)     Artikel II [Wijzigt de Landbouwkwaliteitsregeling 2007.] BWBR0034328
Artikel III, Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)     Artikel III [Wijzigt de Regeling bijzondere restituties bij uitvoer bepaalde soorten rundvlees.] BWBR0034328
Artikel IV, Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)     Artikel IV [Wijzigt de Regeling dierlijke producten.] BWBR0034328
Artikel V, Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)     Artikel V [Wijzigt de Regeling GLB-inkomenssteun 2006.] BWBR0034328
  1, 2, 3 ... 194, 195, 196   »