1.728 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 171, 172, 173   »
Artikel I, Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers     Artikel I [Wijzigt de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers.] BWBR0014478
Artikel II, Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers     Artikel II [Wijzigt de Regeling vrijlating immateriële schadevergoeding Algemene bijstandswet.] BWBR0014478
Artikel III, Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers     Artikel III De minister zendt binnen drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze regeling aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk. BWBR0014478
Artikel IV, Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers     Artikel IV • 1. Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aan de werknemer of zijn nabestaanden een eenmalige uitkering is toegekend of een aanvraag van de werknemer of zijn nabestaanden om een eenmalige uitkering is afgewezen op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers , zoals deze regeling luidde voor dit tijdstip, bestaat geen recht op een voor... BWBR0014478
Artikel V, Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers     Artikel V Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003 BWBR0014478
Artikel I. Arbeidsvoorzieningswet 1996 , SZW-intrekkingsregeling 2004     Arbeidsvoorzieningswet 1996 Artikel I. Arbeidsvoorzieningswet 1996 De Regeling informatie Arbeidsvoorziening wordt ingetrokken. BWBR0017213
Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies Artikel II. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1992, nr. SZ/FEBO/92/1452, houdende vaststelling van de premiepercentages AOW, AWW en AAW en het fictieve premiepercentage AAW per 1 januari 1993 (Stcrt. 251) wordt ingetrokken. BWBR0017213
Artikel III. Wet financiering volksverzekeringen , SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet financiering volksverzekeringen Artikel III. Wet financiering volksverzekeringen De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 1990, nr. 90/2570, houdende vaststelling premiepercentage a.o.w., a.w.w. en a.a.w. en fictief a.a.w. per 1 januari 1991 (Stcrt. 238); • b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en We... BWBR0017213
Artikel IV. Algemene Kinderbijslagwet , SZW-intrekkingsregeling 2004     Algemene Kinderbijslagwet Artikel IV. Algemene Kinderbijslagwet De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 1990, nr. SZ/SV/V&P/T&F/SVT/90/5900, houdende herziening kinderbijslagbedragen 1991 (Stcrt. 128); • b. Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 mei 1989, nr. 892676, hou... BWBR0017213
SZW-intrekkingsregeling 2004     Wet tot Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1982 (Stb. 372) Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2004, Directie Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/04/59941, houdende intrekking van diverse uitgewerkte SZW-regelingen (SZW-intrekkingsregeling 2004)- • § 1. Intrekking regelingen • Artikel I. Arbeidsvoorzi... BWBR0017213
  1, 2, 3 ... 171, 172, 173   »