393 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 38, 39, 40   »
1, Regeling deelname Rijk aan de Regeling Het Zeeuws Archief     1 Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd het Zeeuws Archief wordt ingesteld en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. BWBR0011304
2, Regeling deelname Rijk aan de Regeling Het Zeeuws Archief     2 De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van inkomsten door de minister en het bestuur van de gemeenten gedragen volgens de verhouding: 75% Rijk - 20% gemeente Middelburg - 5% gemeente Veere. BWBR0011304
3, Regeling deelname Rijk aan de Regeling Het Zeeuws Archief     3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0011304
Artikel 1, Regeling Historisch Centrum Overijssel     Artikel 1 Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd Het Historisch Centrum Overijssel, wordt ingesteld en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. BWBR0011484
Artikel 2, Regeling Historisch Centrum Overijssel     Artikel 2 De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden onder aftrek van inkomsten door de minister en het bestuur van de gemeenten gedragen volgens de verdeling rijk: f 3.495.775,- incl. BTW, gemeente Zwolle: f 2.363.325,- incl. BTW. BWBR0011484
Artikel 3, Regeling Historisch Centrum Overijssel     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0011484
Artikel 1, Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'     Artikel 1 Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd `Groninger Archieven' wordt ingesteld en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. BWBR0012374
Artikel 2, Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'     Artikel 2 De uit de gemeenschappelijke regeling voortvloeiende kosten worden door de minister en het bestuur van de gemeenten gedragen volgens de verdeling Rijk f 5.000.000,-, gemeente Groningen f 3.150.000,-. BWBR0012374
Artikel 3, Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven'     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0012374
Artikel 1, Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke     Artikel 1 Het Rijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling waarbij een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd Letterhoeke, wordt ingesteld en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. BWBR0013738
  1, 2, 3 ... 38, 39, 40   »