347 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 33, 34, 35   »
1. Inleiding, Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet     Inleiding 1. Inleiding In deze circulaire vragen wij uw aandacht voor het volgende. Bij besluit van 25 mei 2007 heeft het Kabinet ingestemd met een regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (verder te noemen de regeling). Onderdeel van deze regeling is een procedure waarbij vreemdelingen die onder de werking ervan vallen en aan bepaalde voorwaarden voldoen, eenmalig in de ... BWBR0022488
2. Op welke vreemdelingen heeft deze circulaire betrekking?, Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet     Op welke vreemdelingen heeft deze circulaire betrekking? 2. Op welke vreemdelingen heeft deze circulaire betrekking? Het gaat blijkens de regeling uitsluitend om gevallen waarin twijfel bestaat omtrent de daadwerkelijke identiteit of nationaliteit van de vreemdeling. Zij worden gedurende een periode van twee maanden door de IND in de gelegenheid gesteld de juiste gegevens alsnog naar voren te brengen. Op deze wijze kan op basis van de juiste identite... BWBR0022488
3. Procedure bij de IND, Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet     Procedure bij de IND 3. Procedure bij de IND Onderstaand treft u aan de wijze waarop het proces van wijziging van gegevens omtrent identiteit en nationaliteit van de vreemdeling bij de IND vorm is gegeven. De procedure kent verschillende fasen. In eerste instantie wordt de vreemdeling door de IND in de gelegenheid gesteld om ten overstaan van de ambtenaar van de IND de juiste identiteits- en nationaliteitsgegevens ... BWBR0022488
A. De vreemdeling overlegt documenten, Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet     De vreemdeling overlegt documenten A. De vreemdeling overlegt documenten De ambtenaar van de IND zal na een gedegen onderzoek een verklaring opstellen waarin wordt gesteld dat in de documenten vermelde gegevens aannemelijk worden geacht in het licht van nader door de IND uitgevoerd onderzoek naar de identiteit en de nationaliteit van de betrokken persoon. De verklaring wordt samen met een kopie van de bijbehorende documenten doo... BWBR0022488
B. De vreemdeling overlegt (vooralsnog) geen documenten en legt een eigen verklaring af, Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet     De vreemdeling overlegt (vooralsnog) geen documenten en legt een eigen verklaring af B. De vreemdeling overlegt (vooralsnog) geen documenten en legt een eigen verklaring af De vreemdeling geeft de IND te kennen geen (nieuwe) documenten te kunnen overleggen en legt bij de ambtenaar van de IND enkel een eigen verklaring af om de twijfel aan zijn identiteit of nationaliteit weg te nemen. Door de ambtenaar van de IND zal dan gedegen worden onderzocht of de opgegeven identiteit en n... BWBR0022488
C. De vreemdeling persisteert bij de oorspronkelijk geregistreerde identiteit en nationaliteit, Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet     De vreemdeling persisteert bij de oorspronkelijk geregistreerde identiteit en nationaliteit C. De vreemdeling persisteert bij de oorspronkelijk geregistreerde identiteit en nationaliteit In dat geval zal er geen schriftelijke verklaring door de IND omtrent de identiteit en nationaliteit aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente worden gezonden. De IND zal de vreemdeling in het bezit stellen van een verblijfsdocument op basis van de door de IND vastgestelde identiteit en nationaliteit. BWBR0022488
4. Procedure bij de GBA, Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet     Procedure bij de GBA 4. Procedure bij de GBA De GBA-ambtenaar nodigt de vreemdeling uit om zich te melden bij de gemeente en daarbij de originelen van de documenten, voor zover deze volgens de schriftelijke verklaring van de IND aanwezig zouden moeten zijn, over te leggen. De procedure bij de GBA verschilt naar gelang er sprake is van een eerste inschrijving dan wel de betrokken vreemdeling reeds in de GBA is inges... BWBR0022488
A. De vreemdeling overlegt documenten, Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet     De vreemdeling wordt voor het eerst ingeschreven in de GBA A. De vreemdeling overlegt documenten De ambtenaar van de IND zal na een gedegen onderzoek een verklaring opstellen waarin wordt gesteld dat in de documenten vermelde gegevens aannemelijk worden geacht in het licht van nader door de IND uitgevoerd onderzoek naar de identiteit en de nationaliteit van de betrokken persoon. De verklaring wordt samen met een kopie van de bijbehorende documenten doo... BWBR0022488
B. De vreemdeling overlegt (vooralsnog) geen documenten en legt een eigen verklaring af, Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet     De vreemdeling is reeds ingeschreven in de GBA B. De vreemdeling overlegt (vooralsnog) geen documenten en legt een eigen verklaring af De vreemdeling geeft de IND te kennen geen (nieuwe) documenten te kunnen overleggen en legt bij de ambtenaar van de IND enkel een eigen verklaring af om de twijfel aan zijn identiteit of nationaliteit weg te nemen. Door de ambtenaar van de IND zal dan gedegen worden onderzocht of de opgegeven identiteit en n... BWBR0022488
5. Mogelijke relatie met de Burgerlijke Stand, Circulaire gevolgen regeling afwikkeling nalatenschap Vreemdelingenwet     Mogelijke relatie met de Burgerlijke Stand 5. Mogelijke relatie met de Burgerlijke Stand In voorkomende gevallen kan er een relatie zijn met de Burgerlijke Stand. Deze relatie kan bijvoorbeeld zijn ontstaan door de geboorte van een kind of de voltrekking van een huwelijk in Nederland. Indien in een individueel geval wordt overgegaan tot wijziging van gegevens van de vreemdeling op grond van de regeling kan dit betekenen dat ook een akte... BWBR0022488
  1, 2, 3 ... 33, 34, 35   »